№ 20 (2009)

Зміст

АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ

ПЛАНІГРАФІЯ, МІКРОСТРАТІГРАФІЯ ТА ЛІТОЛОГІЯ КУЛЬТУРНОГО ШАРУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЯНКИ НА ПІЗНЬОПАЛЕОЛІТИЧНОМУ ПОСЕЛЕННІ АНЕТІВКА 2 PDF
А. В. Главенчук
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТРАДИЦІЙНОЇ ВЕСІЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ БОЛГАР В ДОСЛІДЖЕННЯХ БОЛГАРСЬКИХ НАУКОВЦІВ PDF
Г. I. Златова
СТРАТЕГІЇ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕШКАНЦІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ ЕГЕЙСЬКОГО МОРЯ В ДОБУ МЕЗОЛІТУ PDF
Д. В. Кіосак
ПОХОВАЛЬНИЙ ОБРЯД УКРАЇНЦІВ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ТЕРЕНАХ V -X V I I СТ. PDF
Г. К. Кожолянко
ФОРМУВАННЯ ТА ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОРПУСУ ТЕРАКОТ НИЖНЬОГО ПОДНІСТРОВ’Я PDF
К. С. Мельнікова
ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПІЗНЬОПАЛЕОЛІТИЧНИХ РІЗЦІВ (НА МАТЕРІАЛАХ ПІЗНЬОПАЛЕОЛІТИЧНОГО ПОСЕЛЕННЯ АНЕТІВКА 2) PDF
І. В. Піструіл

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ПАЛАЦ -МУЗЕЙ ТЮРКО-ТАТАРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В М. БАХЧИСАРАЇ: НОВІ ДАНІ З АРХІВІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ PDF
У. К. Асанова
ХЕРСОНСЬКА ЄПАРХІЯ НА ПОЧАТКУ X X СТ. PDF
Н. М. Діанова
УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ У СВІТЛІ БОРОТЬБИ ЗА ВЛАДУ В БАЛТСЬКОМУ ПОВІТІ ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В 1917-1921 PP. PDF
А. М. Лекар
УКРАЇНСЬКА ПОШТА В ПЕРІОД ПРАВЛІННЯ АННИ ІОАНІВНИ (1730-1741 PP.) PDF
I. С. Міронова
ВІТАЛІЙ БОРОВИК В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ РУСІ: «ОДЕСЬКИЙ СЛІД» PDF
А. I. Мисечко, В. М. Хмарський
ДО ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ ОДЕСЬКОГО АНГЛІЙСЬКОГО КЛУБУ (1830-1860-ті pp.) PDF
Н. М. Михайленко
АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ТОРГІВЛЯ ЯК ЧИННИК ВЗАЄМИН ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО ТА ВІЙСЬКА ДОНСЬКОГО ДОБИ НОВОЇ СІЧІ (1734-1775 РОКИ) PDF
В. М. Полторак
РОЛЬ БОГОСЛОВСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА У РОЗВИТКУ БОГОСЛОВСЬКОЇ НАУКИ У 20-30 pp. XX ст. PDF
І. Ходак
ПОЛІТИКА НОВОРОСІЙСЬКОГО ТА БЕССАРАБСЬКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА П. С. КОЦЕБУ ЩОДО КОЗАЦЬКИХ ВІЙСЬК ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ PDF
А. В. Хромов

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ІСТОРІЯ СХІДНОЇ ЄВРОПИ З ПЕРСПЕКТИВИ НІМЕЦЬКОЇ ШВЕЙЦАРІЇ PDF
П. І. Барвінська
ЗБРОЙНІ СИЛИ ООН ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ПРИСУТНОСТІ НА КІПРІ У 1964 р. PDF
С. В. Ковальський
ПРО СУВОРОВСЬКІ ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ Без заголовку
Н. О. Петрова
ЕВОЛЮЦІЯ РЕФОРМИ ЗБРОЙНИХ СИЛ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 1993-1996 PP.: ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
М. П. Сухушин

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВСЕВОЛОДА ГОЛУБОВИЧА В ОДЕСІ (до біографії прем’єр-міністра УНР) PDF
Т. С. Вінцковський
КОМІТЕТ ПАРТІЇ «НАРОДНОЇ СВОБОДИ» В ОДЕСІ. ЖОВТЕНЬ 1905 — КВІТЕНЬ 1906 pp. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ГАЗЕТИ «ОДЕССКИЙ ЛИСТОК») PDF
С. В. Ковальчук
РУМУНСЬКІ «МОНОГРАФІЇ» ЯК ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНЕ ДЖЕРЕЛО PDF
В. Г. Кушнір
РІД СМОЛЕНСЬКИХ В ІСТОРІОГРАФІЧНОМУ ПРОЦЕСІ СЕРЕДИНИ XIX — ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XX ст. PDF
О. Є. Музичко
СПОГАДИ ОЧЕВИДЦІВ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РОКІВ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО (за матеріалами Біляївського району Одеської області) PDF
О. О. Синявсъка
ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В 1934-1941 РОКАХ PDF
Д. П. Урсу, Е. П. Петровський

ПЕРСОНАЛІЇ ТА РЕЦЕНЗІЇ, ХРОНІКА

«И. В. БРУЯКО, А. Н. ДЗИГОВСКИЙ, Н. М. СЕКЕРСКАЯ. НИКОНИЙ РИМСКОЙ ЭПОХИ / МАТЕРИАЛЫ ПО АРХЕОЛОГИИ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ. — ВЫП. 10 (МОНОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ № 1). ОДЕССА: СМИ Л, 2008. — 224 С.» PDF
А. С. Островерхов