ВІТАЛІЙ БОРОВИК В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ РУСІ: «ОДЕСЬКИЙ СЛІД»

Автор(и)

  • А. I. Мисечко
  • В. М. Хмарський

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2009.20.65433

Ключові слова:

Віталій Боровик, український національний рух, Братерство Тарасівців, Одеса, революція, громадська діяльність, самостійництво, політичні репресії

Анотація

Статтю присвячено відомому діячеві українського національного руху — Віталію Боровику, який був одним із засновників знакового для цього руху «Братерства Тарасівців». Переїхавши до Одеси, В. Боровик став одним із лідерів українського національного руху у місті, репрезентуючи його радикальну, «самостійницьку» течію. Незважаючи на це, В. Боровик більше займався не політичною, а громадською справою. Не залишивши місто після встановлення радянської влади, В. Боровик став жертвою політичних репресій у 1937 році.

Біографії авторів

А. I. Мисечко

А . I . Mysechko

В. М. Хмарський

V. М . Khmars’kyi

Посилання

Боровик Віталій // Енциклопедія українознавства. Словникова частина. — Т.1. — 1955. — С. 161.

Ведомости Одесского Градоначальства. — 1918. — 11 апреля.

Вільне життя. — 1918. — ЗО серпня.

Вінцковський Т. Місцеві органи влади і управління Центральної Ради в Херсонський губернії (березень 1917 — квітень 1918 pp.). — Дрогобич, 2002. — 169 с.

Гак А. (Мартин Задека) Від Гуляй-Поля до Нью-Йорку. Спогади. — Новий Ульм-Філядельфія, 1973. — 385 с.

Голобуцький О., Кулик В. Український політичний рух на Наддніпрянщині кінця X IX — початку X X століття. — К., 1996. — 144 с.

ДАОО. — Ф. 2. — Оп. 11. — Спр. 227. — 137 арк.

ДАОО. — Ф. Р-8065. — Оп. 2. — Спр.5881. — 84 арк.

Звіт Одеського українського клубу за 1912 р. — Одеса, 1913. — 37 с.

Зленко Г. Д., Максим’юк Т. І. Боровик В. Г. // Українська літературна енциклопедія. — К., 1988. — Т.1. — 751 с.

Зразковий Статут Українського Товариства «Просвіта» // Вестник Одесского земства. — 1918. — № 7-8 (93-94). — С. 17.

Костирко М. Згадки про ієромонаха отця Микиту // Визвольний шлях. — 1967. — Кн. 1. — С. 99-107.

Липа І. Братерство Тарасівців (Спомини) // Український засів. —X., 1991. — № 7 -д. _ с. 67-71.

Максим’юк Т. Автобіографія Віталія Боровика (1864-1937), одного із засновників «Братерства Тарасівців» / / IV Міжнародний конгрес україністів: Одеса, 26-29 серпня 1999 р. Доповіді та повідомлення. Південь України. Одеса. — Одеса, 1999. — С. 207-214.

Максим’юк Т. Віталій Боровик і «Пл еяда» // 3 Україніки Причорномор’я. — Одеса: Маяк, 2008. — 262 с.

Максим’юк Т. М. Є. Слабченко та Одеський театральний інститут ім. М. Л. Кропивницького // Академік М. Є. Слабченко (наукова спадщина і життєвий шлях). Збірник статей. — Одеса, 1995. — С. 111.

Максим’юк Т. Мазепинці-самостійники в Одесі // Чорноморська минувшина. — 2006. — Вип.1. — С. 90-100.

Максим’юк Т. Одеська персоналія // Муза. — 1992. — 31 січня.

Мисечко А. І. Віталій Гаврилович Боровик // ЗІФ. — Одеса, 1999. — Вип. 9. — С. 132-136.

Мошинський В. Одеський період // Визвольний шлях. — 1969. — Кн.6. — С. 702-721.

Мошинський В. Український державний театр ім. Т. Шевченка в Одесі й театральна студія ім. М. Кропивницького // Визвольний шлях. — 1966. — Кн. 11. — С. 1247-1262.

Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали. Довідник. У 2 ч. / Упоряд.: І. О. Кресіна (керівник), О. В. Кресін, В. П. Ляхоцький, В. Ф. Панібудьласка. — К.,

_ ч . І . — 583 с

Од Редакційного Комітету // Українське Слово. — 1917. — 4.1. М. ОННБ ім. М. Горького. Відділ рукописів. — Ф. 128/1. — Спр.

Петровський Е. П. Одеська «Просвіта» в 1918-1920 роках (за матеріалами архіву УСБУ в Одеській області) // ЗІФ. — 2006. — Вип.17. — С. 374-382.

Рідний курінь. — 1917. — № 17. Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. — Т.1. — 510 с.

Українське Слово. — 1917. — № 2.

Українське Слово. — 1917. — № 6.

Українське Слово. — 1917. — № 8.

Українське Слово. — 1917. — № 9.

Українське Слово. — 1917. — № 11.

Український національно-визвольний рух. Березень — листопад 1917 року. Документи і матеріали. — К., 2003. — 1024 с.

Центральний державний історичний архів України (м. Київ). — Ф. 385. — Оп. 1. — Спр. 659. — 84 арк.

Шевченко Т. І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє /Тарас Шевченко. Т.1. Поезія 1837-1847. — К., 1989. — С. 250-255.

Южный кооператор. — 1913. — № 22. — С. 519.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-01

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ