ПОЛІТИКА НОВОРОСІЙСЬКОГО ТА БЕССАРАБСЬКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА П. С. КОЦЕБУ ЩОДО КОЗАЦЬКИХ ВІЙСЬК ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • А. В. Хромов

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2009.20.65497

Ключові слова:

Південна Україна, П . Є. Коцебу, Азовське козацьке військо, Дунайське козацьке військо

Анотація

У статті на основі опублікованих та архівних матеріалів висвітлюється політика П. Є. Коцебу щодо козацтва півдня України. Визначається місце генерал-губернатора у процесі ліквідації Азовського та Дунайського козацького війська. У додатку до статті опубліковано оригінал одного з документів.

Біографія автора

А. В. Хромов

А. V. Khromov

Посилання

Бачинська О. А . Дунайське козацьке військо. 1828-1868 pp. — Одеса: Астропринт, 1998. — 232 с.

Бачинська О. А . Козацтво у «післякозацьку добу» української історії (кінець X V I I I -X IX ст.). — Одеса: Астропринт, 2009. — 256 с.

Бойко А. В., Маленко Л. М. Матеріали до історії Азовського козачого війська. — Запоріжжя: РА»Тан дем -У » , 1995. — 220 с.

Державний архів Одеської області (ДАОО). — Ф.1. — Оп. 140. — Спр. 68. — Арк. 1-41.

ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 215. — Спр. 35. — Арк. 228-231.

Маленко Л. М. Азовське козацьке військо (1828-1866). — Запоріжжя: ВАТ «Мотор Січ», 2000. — 514 с.

Столетие Воєнного Министерства. — СПб., 1902. — Т. X I. — 434 с.

Центральний державний історичний архів у м. Київ. — Ф. 245. — Оп. 2. — Спр. 62. — Арк. 4-4 зв.

Хромов А . В. Політика О. Г Строганова щодо вирішення земельного питання в козацьких військах Новоросійсько-Бессарабського генерал-губернаторства // Науковий вісник ОДЕУ. — 2009. — № 7(85). — С. 92-99.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-04

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ