ПОХОВАЛЬНИЙ ОБРЯД УКРАЇНЦІВ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ТЕРЕНАХ V -X V I I СТ.

Автор(и)

  • Г. К. Кожолянко

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2009.20.65411

Ключові слова:

обряд, язичники, християни, поховання, могильники, городища, ями, кургани

Анотація

У статті досліджується поховальний обряд українців Буковини та сусідніх українських теренів від V до XVII ст. Наявність кремаційних і інгумаційних типів поховань пояснюється як перехідним періодом від дохристиянських вірувань і обрядів до християнських, так і цілим рядом інших факторів.

Біографія автора

Г. К. Кожолянко

G. К . Kojolianko

Посилання

Возний І. П. Чорнівська феодальна укріплена садиба Х І І -Х ІП ст. — Чернівці, 1998.

Заходер Б. Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Т. 2. — М., 1967.

Ковалевский А. П. Книга Ахмеда Ибн Фадлана о его путешествии на Волгу 921-922 гг. Статьи, переводы и комментарии. — Харьков, 1956. — С. 144-146.

Мисько Ю. Поховальний обряд у контексті світогляду східних слов’ян (за матеріалами могильників V I I I -X ст. Дніпровського Правобережжя) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнографії. — Вип.4. — Чернівці, 1997.

Михайлина Л . П. Населення Верхнього Попруття V I I I -X ст. — Чернівці, 1997.

Михайлина Л. П., Русанова И. П. Славянский могильник X в. на Верхнем Пруте // Археологические открытия 1979 г. — М., 1980.

Михайлина Л. П., Тимощук Б. А . Славянские памятники бассейна Верхнего Прута V I I I -X вв. / Славяне на Днестре и Дунае. — К., 1983.

Пивоваров С. Християнські старожитності в межиріччі Верхнього Пруту та Середнього Дністра. — Чернівці, 2001.

Повість минулих літ. — Т. 1.

Русанова И. П. Изучение славянских поселений в с. Черновка // Археологические открытия 1979 г. — М., 1980.

Русанова И. П. Славянские древности V I -V I I вв. Культура пражского типа. — М., 1976.

Свердлов М. Б. Латинские источники по истории Древней Руси IX — первой половины X I I вв. (Германия): Автореф. канд. дис. —Л ., 1968.

Силенко Л. Мага Віра. Рідна Українська Національна Віра. — Велика Британія — США — Канада — Австралія — Західна Німеччина, 1979. — С. 1138-1141.

Славяне Юго-Восточной Европы в предгосударственный период. — К., 1990.

Сочинения Константина Багрянородного: о фемах и народах. Чтения в общ. истории и древн. Российских при Московском университете. Кн. 1. — М., 1899.

Тимощук Б. О. Північна Буковина — земля слов’янська. — Уж го род, 1969.

Тимощук Б. О. Слов’яни Північної Буковини V - IX ст. — К., 1976.

Тимощук Б. О. Слов’ янські гради Північної Буковини. — Ужгород, 1975.

Тимощук Б. О. Східні слов’яни VII -X ст. — Чернівці, 1999.

Юрійчук Ю. Еволюція поховального обряду населення Північної Буковини ІХ -Х І І І ст. / Буковина — мій рідний край. Матеріали. — Чернівці, 1996. — С. 57.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-01

Номер

Розділ

АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ