УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ У СВІТЛІ БОРОТЬБИ ЗА ВЛАДУ В БАЛТСЬКОМУ ПОВІТІ ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В 1917-1921 PP.

Автор(и)

  • А. М. Лекар

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2009.20.65423

Ключові слова:

національна свідомість, українська інтелігенція, українське селянство, повстанський антибільшовицький рух

Анотація

У статті розглядаються аспекти політичної, військової, соціально-економічної історії, демографічні процеси та освітні тенденції в Балтському повіті в 1917-1921 роках, під впливом яких змінювалась національна свідомість українського населення повіту. Відзначається, що буденний ( подекуди — теоретичний ) рівень сформованості національної свідомості українців повіту еволюціонував протягом зазначеного періоду до політико- ідеологічного ступеню, наслідком чого був потужний антибільшовицький повстанський рух переважно під державницькими гаслами.

Біографія автора

А. М. Лекар

A. M. Lekar

Посилання

Боган С. Чорноморське повстанське військо у боротьбі за українську державність у 1920-1922 pp./ Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. — К., 2001. — Т.6. — С. 355-362// http:www.cossackdom.com /cossack21/bogan_chernomor. html;

Гражданская война на Украине. Сборник документов и материалов. — К . ,1967. В 3 Т. — Т.1, кн. 1. — 392 с.

Державний архів Одеської області, Ф. Р-3829 / Одеська рада робітничих депутатів/, on. 1, спр. 141 /Звіт про поїздку в Балтський повіт/.

ДАОО, Ф.2 П /Спогади/, оп.1, спр. 1347 / Безносов та ін. Збірник спогадів, присвячений 5-й річниці Жовтневої соціалістичної революції на Балтщині/.

ДАОО, Ф.13 П /Спогади/, оп. З, спр. 255 / Пашкевич А . С., Попиков Я. С., Смільчак М. П. Про балтських партизан/.

ДАОО, Ф.13 П, оп. З, спр. 38 / Борщак А . А ., Дячишин І. К., Дячишин Г. А ., Дячишина М. К. Про партизанський рух на Балтщині/.

ДАОО, Ф.13 П, оп. З, спр. 107 / Дячишина М. К. Про партизанський рух на Балтщині. 1917-1919.

ДАОО, Ф.13 П, оп. З, спр. 184 / Красуцький І. Н., Біографія Дячишина І. К./

ДАОО, Ф.13 П, оп. З, спр. 168 / Корак Б. Я. Спогади колишнього секретаря Балтського повіткому партії (1918-1919)/.

ДАОО, Ф. Р-150 /Одеська губернська інспектура народної освіти, оп.1, спр. 301 /Доповіді і місячні звіти Балтського повітового відд іл у народної освіти/.

Історія міст і сіл Української РСР. В 26 Т. Одеська область /Під ред. П. Т. Тронько. — К.: Вид-во АН УРСР, 1969. — 910 с.

Кегелес М. И. Из воспоминаний рядового политработника (апрель — декабрь 1919 г.) // Летопись революции. — 1927, № 2. — 104-119 с.

Коваль Р. Андрій Гулий-Гуленко, командувач Південної групи військ УНР/ Коли к у л і співали. Біографії отаманів Холодного Яру та Чорного л іс у // http: //www.ukrlife.org/main/evshan/kuli26.html.

Коновалов В. Схватка у Черного моря. — Одесса: Маяк, 1965. — 256 с.

Лупій Я. Одеська кіностудія «розстріляного відродження» // Чорноморські новини. — № 59 (20965), 30.05.2009. — С. 7.

Одеса козацька. Наукові нариси. Бачинська О. А ., Гончарук Т. Г., Гуцалюк С. Б., Кіров В. І., Мисечко А . І., Новікова Л. В., Полторак В. М. — Одеса: Феникс, 2008. — 239 с.

Олійник С. В. Галицьке військо і визвольні змагання на території Правобережної країни (липень 1919 — травень 1920 pp.): Автореф. дис. канд. іст. наук. — Чернівці, 2004. — 20 с.

Приблуда А . Из детских лет (воспоминания). Наш город // http: /www.baltatown.narod.ru/projekt/pribluda.

Рубач М. А. К истории крестьянских восстаний накануне октября 1917 г. (материалы по Украине) // Историк — марксист. — 1934, № 3. — 29-59 с.

Савчук Б., Солдатенко В. Союз У Г А з більшовиками у січні — квітні 1920 p. // Історія України. — № 15 (271), квітень, 2002. — С. 3-5.

Стегній П. А. Селянські повстання в Правобережній частині УСРР у 1921-1923 pp. (на матеріалах петлюрівського руху) // http://www.irekw.internetdsl.pl/dokumenti/rrr4.html.

Сушинський Б. Балта: місто, освячене вічністю. Історичні есе. — Одеса: Друк, 2005. — 360 с.

Чорний С. Національний склад населення України в X X ст. Довідник. — К.: ДНВП «Картографія», 2001.//http://etno.us.org.ua/ nsklad/1897- podilska.html.

Янчук О. Останній гайдамака Одещини: Монографія/ /http: //referat.svitonline. com/details.php?id=946.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-01

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ