ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В 1934-1941 РОКАХ

Автор(и)

  • Д. П. Урсу
  • Е. П. Петровський

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2009.20.65520

Ключові слова:

історичний факультет, викладачі, аспіранти, дослідження, наукова проблематика

Анотація

У статті висвітлюється науково-дослідна робота викладачів, аспірантів і студентів історичного факультету Одеського державного університету впродовж 1934-1941 pp. Комплексно розглядаються особливості наукового життя, проблематика досліджень, глибина розробки наукових тем і їх актуальність в умовах тоталітаризацїі суспільства та першого періоду роботи відродженого факультету.

Біографії авторів

Д. П. Урсу

D. P. Ursu

Е. П. Петровський

Е. P . Petrovskiy

Посилання

Архів УСБУ в Одеській області. — Ф. II. — Спр. 5305-п.

Архів УСБУ в Одеській області. — Ф. П. — Спр. 7546-п.

Горбатюк В. Т. Історичні погляди великого революційного демократа Т. Г. Шевченка. Кирило-Мефодіївське братство // Праці Одеського державного університету. — 1939. — Т. 1.

Державний архів Одеської області (далі — ДАОО). — Ф. П -9 . — Оп. 3. — Спр. 172.

ДАОО. — Ф. П-1 1. — Оп. 1. — Спр. 878.

ДАОО. — Ф. П -1 1 . — On. 1. — Спр. 1391.

ДАОО. — Ф. П -1 1 . — On. 1. — Спр. 1392.

ДАОО. — Ф. П -1 1 . — On. 1. — Спр. 1395.

ДАОО. — Ф. П -1 1 . — On. 1. — Спр. 1672.

ДАОО. — Ф. П -2 0 . — On. 1. — Спр. 87.

ДАОО. — Ф. П -2 0 . — On. 1. — Спр. 88.

ДАОО. — Ф. П -2 0 . — Оп. 2. — Спр. 5.

ДАОО. — Ф. П -2 0 . — Оп. 4. — Спр. 44.

ДАОО. — Ф. Р -1438 . — Оп. 12. — Спр. 1.

Добролюбский К. Истфак Одесского университета // Историк марксист. —- 1936. — № 2.

Колесников О. I. Реформа 1861 р. на Півдні України // Праці Одеського державного університету. — 1939. — Т. 1.

Левченко В. В. Із історії Новоросійського (Одеського) університету: професор Євген Олександрович Загоровський // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. — Одеса, 2007. — № 16. — С. 184-197.

Левченко В. В., Петровський Е. П. «Арештувати як українського есера...» (до біографії професора філософії та педагогіки Одеського державного університету Михайла Гордієвського) / / 3 архівів ВУЧК -ГПУ -НКВД -КГБ . — 2008. — № 1/2. — С. 415-432.

Межберг Н. З сторінок героїчного минулого // Чорноморська комуна. — 1934. — 11 липня. — С. 3; Межберг Н. Масовий революційний рух напередодні імперіалістичної війни // Чорноморська комуна. — 1934. — 1 серпня. — С. 3.

Нариси історії української інтелігенції (перша половина X X ст.) / Відп. ред. Ю. О. Курносов. — Кн. И. — К., 1994.

Наукова сесія в держуніверситеті // Молода гвардія. — 1938. — 2 квітня.

Одесский университет за 75 лет. — Одесса, 1940.

Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок XIX — середина XX ст.). — Одеса: Друкарський дім, 2009.

О научной работе историков Одессы и Киева // Историк марксист. — 1941. — № 6.

Першина 3. В. В первые послевоенные // Времена и годы: Воспоминания.— Одесса, 1998. — Вып. 1.

Петровський Е. П. З історії історичного факультету Одеського університету у 1930-ті роки: декан Ізраїль Давидович Сєроглазов // Записки історичного факультету. — Одеса, 2004. — Вип. 15. — С. 509-520.

Петровський Е. П. Кадрова ситуація на історичному факультеті Одеського державного університету в 1930-х роках // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий зб. наук, праць. — К., 2005. — Вип. 13. — С. 260-273.

Петровський Е. П. Історичні дослідження на кафедрі історії України Одеського державного університету в 30-ті роки X X століття// Записки історичного факультету. — Одеса, 2005. — Вип. 16. —С. 184-192.

Петровський Е., Майборода П. Академічні традиції і боротьба на історичному фронті: штрихи до біографії професора М. М. Розенталя // Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. — Вип. 9. — Одеса: Друкарський дім, 2010. — С. 163- 176.

Російський державний архів соціально-політичної історії. — Ф. 17. — Оп. 125. — Спр. 1.

Урсу Д. П., Петровський Е. П. Відродження історичного факультету в Одеському державному університеті (1934-1941 роки) // Записки історичного факультету. — Одеса, 2008. — Вип. 19. — С. 233-245.

Хмарський В. М. Самсон Ковбасюк (1903-1986): науковий та науково-організаційний внесок у розвиток україністики в Одесі // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: зб. наук, праць I I Міжнар. наук. — практ. конф., 10-11 квітня 2009 p., Одеса / Відп. ред. М. І. Михайлуца. — Одеса: ВМВ, 2009. — С. 372-377.

Чорноморська комуна. — 1935. — 15 квітня. — С. 1.

Чухрій П. Г. Розвиток історичних досліджень в Одеському державному університеті за роки радянської влади (до 100-річчя заснування університету) // Український історичний журнал. — 1965. — № 7.

Шмідт І. П., Склярук Д. І. Перша наукова сесія // Чорноморська комуна. — 1935. — 12 травня. — С. 2.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-04

Номер

Розділ

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ