ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВСЕВОЛОДА ГОЛУБОВИЧА В ОДЕСІ (до біографії прем’єр-міністра УНР)

Автор(и)

  • Т. С. Вінцковський

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2009.20.65505

Ключові слова:

революція, Одеса, українські есери, національний з’їзд, УНР

Анотація

В. Голубович — другий прем’єр-міністр УНР — як політик проходив становлення, у тому числі, в Одесі. У причорноморському місті він був лідером місцевого осередку УП С Р , представляв місцевий партійний осередок на загальноукраїнських та регіональних форумах, обирався до міської думи, був включений у списки на виборах до Установчих зборів.

Біографія автора

Т. С. Вінцковський

Т. S. Vintskovs’kyi

Посилання

Бевз Т. А. Партія національних інтересів і соціальних перспектив (Політична історія УПСР). — К., 2008. — С. 505.

Болабольченко А . Всеволод Голубович і «Справа УП С-Р ». — К., 1993. — С. 6.

Боротьба. — 1917. — 12 серпня.

Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української Центральної Ради. Біографічний довідник. — К., 1998. — С. 83.

Державний архів Одеської області (далі — ДАОО). — Ф. 16. — Оп. 1. — Спр. 13. — Арк. 1.

ДАОО. — Ф. 16. — Оп. 123. — Спр. 1132. — Арк. 1, 3.

ДАОО. — Ф. 16. — Оп. 124 ч. 1. — Спр. 8774. — Арк. 1.

ДАОО. — Ф. Р-3829. — Оп. 1. — Спр. 87. — Арк. 69.

ДАОО. — Ф. Р-3829. — Оп. 1. — Спр. 110. — Арк. 3.

Державний архів Херсонської області. — Ф. Р-1099. — Оп. 1. — Спр. 1. — Арк. 75.

Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914-1920 pp.). — К ., 2007. — С. 213-214.

Енциклопедія історії України. — К., 2004. — Т.2. — С. 150.

Известия Совета рабочих депутатов и представителей Армии и Флота г. Одессы. — 1917. — 4 августа, 10 августа.

Історія Одеси / Під ред. В. Н. Станко. — Одеса, 2002. — С. 289- 290.

Кардиналовская Т. Жизнь тому назад. Воспоминания. — СПб., 1996. — С. 58.

Костюк Г. Сталінізм в Україні (Генеза і наслідки). — К., 1995. — С. 231, 232.

Матвієнко В., Головченко В. Історія української дипломатії XX століття у постатях. — К., 2001. — С. 27.

Одесский листок. — 1917. — 20 марта.

Одесские новости. — 1917. — 25 октября, 26 октября.

Рідний курінь. — 1917. — 26 жовтня, 4 листопада.

Семененко О. Харків, Харків... (спогади емігранта) // Березіль. — 1991. — № 9. — С. 71.

Сербія С. Родовід Всеволода Голубовича // Книжкові колекції, рідкісні видання та рукописи в сучасному науково-інформаційному просторі. — Одеса, 2008. — С. 296.

Табачник Д. В. Українська дипломатія. Нариси історії. 1917-1990 pp. — К., 2006. — С. 89.

Українське Слово. — 1917. — № 2.

Українська Центральна Рада. Документи і матеріали у двох томах. — К., 1996. — Т.1. — С. 480-519.

Христюк П. Українська революція. Замітки і матеріали до історії української революції 1917-1920 pp. — Нью-Йорк, 1969. — Т.З. — С. 41.

Шкільник М. Україна у боротьбі за державність в 1917-1921 роках. Спомини і роздуми. — Торонто, 1971. — С. 98, 252.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-04

Номер

Розділ

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ