АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ТОРГІВЛЯ ЯК ЧИННИК ВЗАЄМИН ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО ТА ВІЙСЬКА ДОНСЬКОГО ДОБИ НОВОЇ СІЧІ (1734-1775 РОКИ)

Автор(и)

  • В. М. Полторак

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2009.20.65449

Ключові слова:

Запорізько-донські взаємини, Нова Запорозька Січ, Донське військо, Азово-чорноморська торгівля

Анотація

У статті досліджено вплив азово-чорноморської торгівлі на взаємини запорозького та донського козацтва. З ’ясовано, що російський уряд поступово підпорядкував донську козацьку торгівлю своїм інтересам, витіснив з міжнародного товарообміну донську старшину, а Запоріжжя залишалось у 1760-х pp. єдиним центром, не підпорядкованим російським державним інтересам російсько-турецької торгівлі. Виявлено, що приазовська торгівля була чинником міжкозацьких взаємин.

Біографія автора

В. М. Полторак

V. M. Poltorak

Посилання

Андриевский А . Материалы для истории Южнорусского края в X V I I I стол. (1715-І774). — Одесса: Типография А . Шульце, 1886. — 436 с.

Андриевский А. Материалы по истории Запорожья и пограничных отношений (1743-1767 гг.) // Записки Одесского общества истории и древностей (далі — ЗОТІС). — Т. 17. — 1894. — С. 85-154.

Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734 - 1775 (далі — АКНЗС). — К.: Білоцерківська книжкова фабрика, 1998. — Т. 1. — 695 с.

АКНЗС. — Т. 2. — К.: Білоцерківська книжкова фабрика, 2000. — 748 с.

АКНЗС. — Т. 3. — К.: ЗАТ «В іп о л », 2003. — 952 с.

Астапенко Е. Город Черкасск — столица земли Войска Донского: XVI — начало XIX вв.: Дис... канд. ист. наук. •— М., 2003. — 252 с.

Барабанов О. Н. Товарооборот черноморской торговли в XVIII в. (Крым, Запорожье, Турция, Россия) // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. — Вып. III. — Симферополь: Таврия, 1993. — С. 279-284.

Білівненко С. Участь козацтва у відкупах та підрядах на Півдні України // Козацька спадщина. — Вип. 1. — Нікополь-Запоріжжя, 2005. — С. 138-141.

Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV - XVIII ст. — Т.З: Час світу. — К.: Основи, 1998. — 427 с.

Гмелин С. Путешествие по России для исследования трех царств: в 2-х частях. — Ч. 1. — С.Пб.: Императорская академия наук, 1771. — 272 с.

Голобуцкий В. Запорожское казачество. — К., 1957. — 462 с.

Головко Ю. Микитинська прикордонна митниця (1776-1778) // Наукові записки Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України. — К., 2001. — Т. 6. — С. 219-222.

Державний архів Ростовської області Російської Федерації (далі — ДАРО). — Ф. 584. — Оп. 1. — О. з. 1. — 262 арк.

ДАРО. — Ф. 584. — Оп. 1. — О. з. 2. — 189 арк.

ДАРО. — Ф. 584. — Оп. 1. — О. з. 3. — 157 арк.

Дневник Путешествия в Южную Россию академика С.-Петербургской Академии Наук Гильденштадта в 1773-1774 гг. // 30TIC. — Т. 11. — 1879. — С. 180-228.

Захарьянц Г. Н., Иноземцев Г. А ., Семернин П. В. Ростов-на-Дону (1749-1949). — Ростиздат, 1949. — 380 с.

Истомина Э. Водные пути России во второй половине XVIII — начале XІX века. — М.: Наука, 1982. — 278 с.

История Дона: с древнейших времён до Великой Октябрьской социалистической революции/ редкол. Е. И. Демешина, В. А. Золотов, В. И. Кузнецов (отв. ред.), А . П. Пронштейн. — Издательство Ростовского университета, 1965. — 528 с.

Подлинные записки флотского капитана И. Ханыкова о донской экспедиции // ЗОТІС. — Т. 14. — 1886. — С. 66-90.

Полторак В. Торгівля між Запорозьким та Донським військами у 1734-1775 pp. та її роль у міжкозацьких взаєминах // Український історичний збірник. — К., 2006. — Вип. 9. — С. 84-89.

Пронштейн А . Земля Донская в XVIII веке. — Ростов-на-Дону: Изд. Ростовского университета, 1961. — 373 с.

Російський державний військово-історичний архів (далі — РД В ІА ). — Ф. 20. — Оп. 1/47. — О. з. 312. — Арк. 73.

РДВІА. — Ф. 20. — Оп. 1/47. — О. з. 355. — Арк. 3.

Скальковский А . Ростов-на-Дону и торговля азовского бассейна 1749-1863 г. — Б. м., 1865-1866. — 83 с.

Скальковський А . Історія Нової Січі або останнього Коша Запорізького/ пер. з рос. — Дніпропетровськ: Січ, 1994. — 678 с.

Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі — Ц Д ІА У К ). — КМ Ф -9 . — Оп. 2. — О. з. 19. — 4 арк.

ЦДІАУК . — Ф. 229. — Оп. 1. — О. з. 122. — 1762-1763. — 161 арк.

ЦДІАУК . — Ф. 229. — Оп. 1. — О. з. 192. — 126 арк.

ЦДІАУК . — Ф. 229. — Оп. 1. — О. з. 214. — 7 арк.

ЦДІАУК . — Ф. 229. — Оп. 1. — О. з. 226. — 82 арк.

ЦДІАУК . — Ф. 229. — Оп. 1. — О. з. 27. — 1755-1756. —303 арк.

ЦДІАУК . — Ф. 229. — Оп. 1. — О. з. 319. — 74 арк.

ЦДІАУК . — Ф. 269. — Оп. 1. — О. з. 2687. — 1758. — 1 арк.

ЦДІАУК . — Ф. 59. — Оп. 1. — О. з. 1288. — 1745-1748. —60 арк.

Эварницкий Д. Источники для истории запорожских козаков. — Владимир, 1903. — Т. 2. — С. 1073-2107.

Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. — Львів: Світ,1990. — Т. 1. — 319 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-01

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ