№ 2 (1996)

Зміст

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ІСТОРИЧНЕ ПОДІЛЛЯ У ВЗАЄМИНАХ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО І ЗОЛОТОЇ ОРДИ (40—90-ті pp. XIV ст.) PDF
С. Н. Гресько
РОЗВИТОК ГУЖОВОГО ТРАНСПОРТУ В МІСТАХ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ В КІНЦІ XVIII — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст. PDF
В. П. Пащенко
ТОРГІВЛЯ В ДУНАЙСЬКОМУ КОЗАЦЬКОМУ ВІЙСЬКУ. 1828— 1869 pp. PDF
О. А. Бачинська
ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПІВДНЯ УКРАТНИ В ПОРЕФОРМЕНИЙ ПЕРІОД XIX СТ. PDF
О. М. Марченко
ВИКЛАДАЧІ Й СТУДЕНТИ НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА» В ОДЕСІ (1905-1909) PDF
А. І. Мисечко
РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ В 1905-1907 гг. И ОДЕССА PDF
С. М. Потолов
З ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗБРОЙНИХ СИЛ В 1917 РОЦІ PDF
О. І. Домбровський
ДО ПИТАННЯ ПРО УЧАСТЬ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В 1920 РОЦІ PDF
А. Е. Войтович
МИШКА ЯПОНЧИК (применение Метода сравнительного анализа в исторической биографистике)
И. Н. Шкляев
ДИНАМІКА ПРОФЕСІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (50— 60-ті pp.) PDF
Д. С. Шелест
ДИНАМІКА МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ В КІНЦІ 50-Х - 80-Х РОКАХ XX СТОЛІТТЯ PDF
Г. С. Бондар

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

ТАРИФ 1822 РОКУ І ПРОТЕКЦІОНІСТСЬКА МИТНА ПОЛІТИКА РОСІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ (ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ) PDF
Т. Г. Гончарук
ЕТНО-СОЦІАЛЬНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ ОДЕСИ У ДОРЕФОРМЕНИЙ ПЕРІОД В ІСТОРІОГРАФІЇ
Н. М. Фроюк
ХУДОЖНЯ ПРОЗА П.КУЛІША ЯК ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ЙОГО ІСТОРИЧНИХ ПОГЛЯДІВ PDF
Л. С. Похила