DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.1996.2.63954

ДО ПИТАННЯ ПРО УЧАСТЬ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В 1920 РОЦІ

А. Е. Войтович

Анотація


ДО ПИТАННЯ ПРО УЧАСТЬ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В 1920 РОЦІ

Повний текст:

PDF

Посилання


ДАХО (Державний архів Херсонської області), ф. Р-1887. — Оп. З.— Спр. 1. — Арк. 79.

Там же. — Арк. 36.

ДАХО. — Ф. Р-1. — Оп. 1. - Спр. 5. — Арк. 21.

ДАХО. — Ф. Р-1887. — Оп. 3. — Спр. 1. — Арк. 36.

Там же. — Арк. 74.

ДАХО. — Ф. Р-37. — Оп. 1. — Спр. 7. — Арк. 74.

Известия Одесского революционного комитета. — 1920. — 10 февраля.

Там же. — 25 февраля.

Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни

(1919—1920). Збірник документів і матеріалів — К. — 1957. — С. 816.

Известия Одесского революционного комитета. — 1920.'— 11 февраля.

Там же. — 12 февраля.

Гонтар А. В. Городские советы Украины: история становления и развития//Дис. на соискание учіной степени доктора ист. наук. — Одесса. — 1991. — С. 168—169.

Известия Одесского губернского революционного комитета. —

— 14 февраля.

Бюллетень Известий Одесского революционного комитета. — 1920.—16 февраля.

ДАХО. — Ф. Р-1887. — Оп. 3. — -Спр. 1. — Арк. 25.

Там же. — Арк. 27.

Известия Одесского губернского революционного комитета. —

— 2 марта.

ДАХО — Ф. Р-1887. — Оп. 3. — Спр. 19. — Арк. 1.

ДАХО. — Ф. Р-1887. - Оп. 3- - Спр, 374. - Арк. 1 - 5 .

Там же. — Арк. 1.

Известия Одесского губернского революционного комитета, —

— 9, 10 апреля.

В огне гражданской войны. Сборник документов и материалов. — Одесса. — 1962. — С. 385.

Тригуб П. Н. На защите завоеваний Великого Октября. Киев —

Одесса. — 1987. — С. 66.

ДАХО. — Ф. Р-1887. — Оп. 3. — Спр. 1. — Арк. 5, 78.

Там же. — Арк. 5.

Радянське будівництво на Україні... — С. 814.

Победа Советской власти на Херсонщине (1917—1920). Сборник документов и материалов — Херсон. — 1957. — С. 250.

Радянське будівництво... — С. 815.

ДАХО. Ф. Р-37. — On. 1. — Спр. 7. — Арк. 9.

ДАХО. — Ф. Р-1887. - Оп7 3. — Спр. 1. — Арк. 27.

Там же. — Арк. 23.

В огне гражданской войны. - С. 372.

ДАХО. - Ф. Р-1887. - Оп. 3. — Спр. 1. - Арк. 28.

Гонтар А. В. Городские советы Украины: история становления

разбития. — Киев — Одесса. — .1990. — С. 86.

ДАХО. — Ф. Р-1887. - Оп. 3. — Спр. 1. — Арк. 7.

Известия Одесского губернского революционного комитета,

— 2 марта.

Там же. — 10 апреля.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825