DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.1996.2.63952

З ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗБРОЙНИХ СИЛ В 1917 РОЦІ

О. І. Домбровський

Анотація


З ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗБРОЙНИХ СИЛ В 1917 РОЦІ

Повний текст:

PDF

Посилання


Акимов Ф. И. Большевики Украины в борьбе за солдатские массы (1914—1917 гг.). - К. — 1989. — 184 с.

Гарчев. Червона гвардія України у боротьбі за владу Рад. — К. — 1983. — 150 с.

Дещинский Л. Б. Большевики во главе революционного движения в армии и на флоте//Деятельность большевистской партии по завоеванию солдатских и, матросских

масс Юго-Западного Румынского фронтов и Черноморского флота в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. — Львов. — 1982. — 256 с .

Солдатенко В. Ф. Становлення української державності і проблема збройних сил (березень 1917 р. — квітень 1918 р.).//Укр. іст. журн. — 1992. — № 5. — С. 26—40.

Якупов Н. М. Революция и мир. Солдатские массы против империалистической войны. 1917 — март 1918 гг. - М. - 1980. — 244 с.

Грушевський М. Ілюстрована історія України. — К. — 1992. —

с.

Винниченко В. К. Відроджейня нації. — Репринтне видання 1920 p. — К. — 1990. — Ч. I. — 343 с. — Ч. 2. — 330 с.

Дорошенко Д. Мої спомини про недавне минуле. 1914—1918. — Львів. — 1928. — Ч. 2.

Христюк П. Замітки і матеріали до історії Української революції

—1929 pp. — Відень. — Український соціологічний інститут. - 1921.— Т. 1. — 152 с.; Т. 2 — 200 с.

Стефанов 3. Українські збройні сили. 1917—1921 pp. — Ч. І. Доба Центральної Ради і Гетьманату. — Коломия. — 1934 (Друге ставлене видання). — 1947. — 413 с.

Мазепа І. Україна в огні і бурі революції 1917—1921. — Т. 1. — Прага. — 1942. — 212 с.

Мірчук. П. Українсько-московська війна (1917—1919) . — Торонто. — 1957. — 80 с.

Шанковський Л. Українська армія в боротьбі за державність. — Мюнхен. 1958. — 319 с.

Полонська-Василенко Н. Т. Історія України. — Т. 2 (від середини XVII століття до 1923 року)-. — К. — 1996. — 606 с.

Субтельний О. Україна. Історія. — К. — 1991. — 512 с.

Історія українського війська. Видання 4-те змінене і доповнене. — Львів. — 1992. — 702 с.

Енциклопедія українознавства. — Т. 1 (Перевидання в Україні. Наукове товариство ім. Т. Шевченка). — Львів. — 1993. — С. 272—275.

Універсали Центральної Ради.//Укр. іст. журн. — 1991. № 8. — С. 20—23; № 9. — С. 18—20.

Грушевський М. Якої автономії і федерації хоче Україна. — Відень. — 1917. — С. 7.

Там же. — С. 10.

Там же. — С. 18.

Винниченко В. Відродження нації. — Ч. 1. — С. 45—48.

Грушевський М. Назв. праця. — С. 21.

Робітнича газета. — 1917. — 12 травня.

Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції

—1920 pp. — Т. 1. — С. 26.

Дорошенко Д, Історія України. — Ужгород. — 1932. — Т. 1. —

С. 46.

Винниченко В. Назв, праця. — Ч. 1. — С. 49.

Солдатенко В. Ф. Становлення української державності і проблема збройних сил (березень 1917 р. — квітень 1918 р.).//Укр. іст. журн. — 1992. — № 5. — С. 43.

Дорошенко Д. Назв. праця. — Т. 1. — С. 44.

Полонська-Василенко Н. Історія України. — Т. 1. — С. 464.

Грушевський М. Ілюстрована історія України. — С. 545.

Дорошенко Д. Назв. праця. — С. 44.

Винниченко В. Назв. праця. — С. 129.

Солдатенко В. Ф. Назв. праця. — С. 146.

Винниченко В. Назв. праця. — С. 137—138.

Дорошенко Д. Назв. праця. — С. 26.

Христюк П. Назв. праця. — С. 53—54.

Солдатенко В. Назв. праця. — С. 47.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825