DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.1996.2.63950

ВИКЛАДАЧІ Й СТУДЕНТИ НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА» В ОДЕСІ (1905-1909)

А. І. Мисечко

Анотація


ВИКЛАДАЧІ Й СТУДЕНТИ НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА» В ОДЕСІ (1905-1909)

Повний текст:

PDF

Посилання


Синявськнй Антін. Вибрані праці, — К. — 1993. — С. 111.

Кутинський М. Некрополь України.//Дніпро.— 1990. — № 5. — с. 138.

ДАОО. — Ф. 13. — Оп. 1. — Спр. 161. — Арк. 1— 2.

Одчот українського товариства «Просвіта» в Одесі за 1907 р. — Одеса. — 1990. - С. 16.

ДАОО. — Ф. 187. — Oп. 1. - Спр. 7. - Арк. 4—5.

Одчот українського товариства «Просвіта» в Одесі за 1907 рік. — Одеса. — 1908. — С. 32.

ДАОО. — Ф. 2. — Оп. 7. — Спр. 285. — Арк. 129.

Ричка В. М. Згублене життя (П. Г. Клепанський)//Репресоване

краєзнавство. — К. — 1991. — С. 202.

Рідний край. — 1906.— № 1. — С 17.

Синявськнй Антін. Там само. — С. 113.

ДАОО. — Ф. 2. — Оп. 7. — Спр. 285. — Арк. 98.

ДАОО. — Ф. 2. — Оп. 7. — Спр. 285. — Арк. 82.

ДАОО. — Ф. 2. — Оп. 7. — Спр. 314. — Арк. 4—5.

Сарбей В. Г. Микола Аркас і його «Історія України-Русі»//Аркас М. М. Історія України-Русі. — К. — 1991. — С. 28.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825