З ІСТОРІЇ АРХІВНОЇ СПРАВИ В ОДЕСІ (ПРО НАМАГАННЯ А. О. СКАЛЬКОВСЬКОГО ЗАСНУВАТИ У 30-40-ві рр. XIX ст. ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ)

Автор(и)

  • В. М. Хмарський

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.1997.5.73459

Анотація

З ІСТОРІЇ АРХІВНОЇ СПРАВИ В ОДЕСІ (ПРО НАМАГАННЯ А. О. СКАЛЬКОВСЬКОГО ЗАСНУВАТИ У 30-40-ві рр. XIX ст. ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ)

Посилання

Рябінін-Скляревський О. Одеський краєвий історичний архів//Архівна справа. 1925. № 5—6. С. 73.

Боровой С. Я. А. А. Скальковский и его работы по истории Южной Украины//3аписки Одесского археологического общества (Одесса). 1960. Т. 1 (34). С. 178.

Григорьева Т. Ф. Становление и развитие краеведения в Южной Украине в конце XVIII — первой половине XIX в.//Историческое краеведение в СССР: вопросы теории и практики. Сборник научных статей. К., 1991. С. 90.

Романовський В. Нариси з архівознавства. Історія архівної справи на Україні та принципи порядкування в архівах. Харків. 1927. С. 98—109.

Скальковский А. Хронологическое обозрение истории Новороссийского края. Одесса. 1836. Ч. 1. С. III.

Архів Санкт-Петербурзької філії Інституту російської історії (далі Архів СПб ФІРІ) РАН. Ф. 200. Оп. 1. Спр. 29. Т. VII. Арк. 130, 179.

Там само. Т. VIII. Арк. 4 зв., 5, 16, 101.

Інститут рукопису Центральної наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського (далі — IP ЦНБ) НАН України. Ф. V. Спр. 614. Арк. 14—15.

Архів СПб ФІРІ РАН. Ф. 200. Оп. 1. Сир. -29. Т. IX. Арк. 4.

Державний архів Одеської області, ф. 93. Оп. 1. Спр. 55. Арк. 10.

Російський державний історичний архів (далі — РДІА), Ф. 1290. Оп. 1. Спр. 129. Арк. 1.

Записки Одесского общества истории и древностей (далі — ЗООИД). 1844. Т. 1 С. 591.

Хмарський В. М. А. О. Скальковський — археограф. К., 1994. С. 5, 7-8.

IP ЦНБ НАНУ. Ф. V. Спр. 614. Арк. 1 зв.

Архів СПб ФІРІ РАН, Ф. 200. Oп. 1. Спр. 29. Т. IX. Арк. 165; Оп. 2. Спр. 209. Арк. 2—2 зв.

Там само. Ф. 200. Oп. 1. Спр. 29, Т. XI. Арк. 61 зв.

РДІА. Ф. 1290. Oп, 1. Сир.‘129. Арк. 11.

Відділ рукописів Інституту російської літератури («Пушкінський дім»). РАН. Ф. 281. Спр. 7836. Арк. 1—2.

Архів СПб ФІРІ РАН. Ф. 200. Оп. 1. Сир. 29. Т. XIII. Арк. 42зв., 46 зв., 58 зв., 85 зв., 119 зв.

Отчет Одесского общества истории и древностей с 14 ноября 1842 по 14 ноября 1843 года. Одесса. 1843, С. 11—12.

Маркевич Д. И. Аполлон Александрович Скальковский//ЗООИД. 1900. Т. XXII. IV. Некрологи. С. 36.

ЗООИД. 1850. Т. II, С. 740—787, 794.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-09

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ