DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.1997.5.73458

АРХІВНІ ФОНДИ ЦК КП(б) ПРО ВТРУЧАННЯ СОЮЗНИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ-ОРГАНІВ УКРАЇНИ В 1920-ті pp.

О. О. Долженков

Анотація


АРХІВНІ ФОНДИ ЦК КП(б) ПРО ВТРУЧАННЯ СОЮЗНИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ-ОРГАНІВ УКРАЇНИ В 1920-ті pp.

Повний текст:

PDF

Посилання


Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. З0. Арк. 13—14.

Там само. Арк. 11—12.

Там само. Арк. 101 зв.

Там само. Арк. 44 зв.

Там само. Спр. 40. Арк. 117.

Там само. Сир. 122. Арк. 54.

Там само. Арк. 1.

Там само. Оп. 6. Спр. 122. Арк. 47.

Там само. Оп. 7. Спр. 83 Арк. 58.

Там само. Оп. 7. Спр. 90, Арк. 50.

Там само. Оп. 20. Спр. 1730. Арк. 26 зв.

Там само. Арк. 38.

Там само. Спр. 1861. Арк. 36, 36 зв.

Там само. Спр. 2299, Арк. 7.

Там само. Спр, 1861. Арк. 117.

Там само. Спр. 20Э1. Арк. 1—4.

Там само. Арк. 6—7.


Пристатейна бібліографія ГОСТ