ЗАХІДНА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРО РУХ ОПОРУ В УРСР В СЕРЕДИНІ 1950-х—1980-х pp.

Автор(и)

  • О. В. Фесик

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.1997.5.71786

Анотація

ЗАХІДНА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРО РУХ ОПОРУ В УРСР В СЕРЕДИНІ 1950-х—1980-х pp.

Посилання

Rudnytsky Ivan L. The Political Thought of Soviet Ukrainian dissidents//Essays in Modern Ukrainian History. Edmonton, 1987. P. 477—487.

Дисидентський pyx 60—80-х років XX ст. в Україні // Короткий довідник з історії Україні / І. Курас, М. Багмет, І. Федьков та ін. К., 1994.

Зайцев Ю. Дисиденти // Молодь України. 1995. 21 березня.

Словник іншомовних слів. К., 1974.

Дзюба І. З відстані чвертьстоліття//Вітчизна. 1990, № 6, С. 89—107.

Вайль П. Генис А. 60-е. Мир советского человека. М., 1996. С. 176.

Прокоп М. Анатомія українського руху опору // Прокоп М. Напередодні незалежної України. Н.-Й., Львів, 1993. С. 309-320.

Курносов Ю. Інакомислення в Україні (60-ті — перша половина 80-х pp. XX ст.). К., 1994.

Касьянов Г. Шістдесятники. Дисиденти. Неформали. Знайомі незнайомці//Віче. 1994. №№ 10, 11.

Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960—80-х років. К., 1995. С. 4.

Колесник І. «Регіональне» як чинник формування української національної історіографії//Записки історичного факультету. Вип. 1. Одеса, 1995. С. 69.

Камінський А. Шестилітки КГБ в національній політиці Кремля // Сучасність (далі — Суч.) 1979. № 7—8. С. 128—134.

Фесик О. Місце Української Гельсінської Групи в національно-визвольному русі України//Народний Рух України: місце в історії та політиці. Одеса, 1996. С. 43—44.

Фесик О. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. Львів, 1993. С. 137.

Коваль М., Кульчицький С., Курносов Ю. Історія України. К., 1992. С. 390.

Короткий довідник з історії України. К., 1994. С. 73.

З приводу процесу над Погружальським//Суч. 1965. .№ 2. С. 78—83.

Знищення вітражу Т. Шевченка в Київському університеті Суч. 1965. № 6. С. 104—107.

Олійник С. Природа і розвиток сучасної боротьби на Україні на тлі рухів за свободу в світі // Суч. 1969. № 2. С. 89—106

Семенів 3. Терор, про який з-аговорив тепер світ//Суч. 1968. № 3. С. 70—76.

Камінський А. З приводу справи юриртів//Суч. 1968. №3. С. 77—84.

Білінський Я. Публіцистична мужність і висока якість//Суч. 1969. № 7. С. 110—113.

Білінський Я.. Political aspiratsion of Dissenters in Ukraine // Український історик (далі — УІ). 1978. № 1—3 (57—59). С. 30—39;

Боцюрків Б. Intellektual Dissent' in Contemporary Ukraine // УІЖ, 1972. № 1 - 2 (33—34). C. 146-147.

Кедрин I. Про книжку і її автора//Прокоп М. Вказана праця. С. 7.

Прокоп М. Вказана праця. С. 123—507.

Прокоп М. XXIV з’і'зд КПРС і національне питання//Суч. 1971. № 6. С. 80—93

Прокоп М. Україна, її сусіди і меншості//Суч. 1973. № 10. С. 95—108.

Прокоп М. Ще про «Програму демократичного руху Радянського Союзу» і про «російську націю»//Суч. 1970. № 11. С. 100—105.

Прокоп М. НТС і неросійські народи//Суч. 1971. № 5. С. 100—110 та ін.

Камінський А. Імперіальні паралелі//Суч. 1971. № 2. С. 115-125.

Камінський А. Дисидентський рух і Радянська Армія // Суч. 1973. № 6. С. 83—97.

Камінський А. Чи тільки підпілля?//Суч. 1983. № 11. С. 51—57 та ін.

Кравців Д. Під прапором погромництва//Суч. 1973. № 5. С. 35—50.

Кошелівець І. Сучасна література в УРСР. Мюнхен, 1965.

Зінкевич О. З генерації новаторів, Балтимор, 1967.

Зінкевич О. Цензура на Україні в час перебудови...//Слово. Зб. 12. Н.-Й., 1990. С. 146—156.

Українська Гельсінська Група. 1978—1982. Документи і матеріали. Торонто, Балтимор, 1983. 998 с. та ін.

Міжнародна конференція про рух опору в Радянському Союзі// Суч. 1972. № 3. С. 123—124.

Birch J. Ukrainian Nationalist Movement in the USSR since 1956. London, 1971.

Farmer Kenneth T. Ukrainian Nationalism in the Post-Stalin Era... London, 1980.

Ukraine after Shelest. Edmonton, 1983.

Krawchenko Bohdan. Social Change and National Consciousness in Twentieth Century Ukraine. Edmonton, 1985.

Bilocerkowycz Jaroslaw. Soviet Ukrainian Dissent. A study of Political Alienation Boulder and London, 1988.

Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. В 2-х тт. Т. 2. К., 1994.

Алексеева Л. История инакомыслия в СССР. Вильнюс, М., 1992.

Ільїна Е. Післямова перекладача до книжки Михайла Осадчого «Більмо»//Суч. 1979. № 7—8. С. 135—139 та ін.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-06-15

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ