DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.1997.5.71785

ОСНОВНІ АКЦЕНТИ В ОСВІТНІЙ ПОЛІТИЦІ ДОБИ ДИРЕКТОРІЇ (на архівних матеріалах)

Н. В. Агафонова

Анотація


ОСНОВНІ АКЦЕНТИ В ОСВІТНІЙ ПОЛІТИЦІ ДОБИ ДИРЕКТОРІЇ (на архівних матеріалах)


Повний текст:

PDF

Посилання


Білецький Л. І. Стешенко//Вільна Українська Школа: Орган Всеукраїнської Учительської Спілки. К., 1918—1919. С. 2.

Вороги і приятелі української школи//Вільна Українська Школа. К., 1918—1919. Т. 1. С. 56.

Сірополко С. Історія освіти на Україні. Львів, 1937. С. 122.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 2201. Оп. 1. Од. зб. 85.

Там само. Ф. 2682. Оп. 1. Од. зб. 3. Арк. 10.

Там само. Арк. 21.

Там само. Од. зб. 4. Арк. 11.

Там само. Од. зб. 2. Арк. 105.

Там само. Арк. 98.

Там само. Од. зб. 5. Арк. 7.

Сімашкеви Г. М. Наша «не своя школа»//Вільна Українська Школа. К., 1918-1919. № 6—7. С. 59.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 2582. Оп. 1. Од. зб. 3. Арк. 21.

Там само. Арк. 38.

Там само. Арк. 39.

Там само. Оп. 2. Од. зб. 22. Арк. 27.

Там само. Од. зб. 66. Арк. 1—72.

Там само. Од. зб. 80. Арк. 1—13.

Там само. Од. зб. 27. Арк. 1—312.

Там само. Од. зб. 94. Арк. 1—21


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825