DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.1997.5.71784

ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ РАДИ В ОДЕСІ

Т. С. Вінцковський

Анотація


ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ РАДИ В ОДЕСІ


Повний текст:

PDF

Посилання


Хроніка революційних подій в Одесі. Період боротьби за встановлення Радянської влади (лютий 1917 — січень 1918- pp.). Одеса, 1958. С. 30.

Дорошенко Д. І. Історія України, І9І7—1923. Т. 1. Б. м., б. p. С. 63.

Енциклопедія українознавства. Т. 4. Львів, 1994. С. 1386.

Одесский вестник. 1996. 30 апреля. № 84.

Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань 1917—1918. Львів, 1994. С. 124, 125.

Державний архів Одеської області (далі — ДАОО). Ф. P. 3829. Оп. 1. Спр. 138. Арк. 65.

ДАОО. Ф. Р. 3829. Оп. 1. Спр. 138. Арк. 65.

Хроніка революційних подій в Одесі. Період боротьби за встановлення Радянської влади (лютий 1917 — січень 1918 pp.). Одеса, 1958. С. 113.

ДАОО. Ф. Р. 3829. Oп. 1. Спр. 110. Арк. 16.

ДАОО. Ф. Р. 3829. Оп. 1. Спр. 110. Арк. 14.

ДАОО. Ф. Р. 3829. Оп. 1. Спр. 110. Арк. 15.

ДАОО. Ф. Р. 3829. Оп. 1. Спр. 126б, Арк. 28.

ДАОО. Ф. Р. 3829. Оп. 1. Спр. 126б, Арк. 30, 91.

Хроніка революційних подій в Одесі. Період боротьби за встановлення Радянської влади (лютий 1917 — січень 1918 pp.). Одеса, 1958. С. 145.

ДАОО. Ф. Р. 3829. Оп. 1. Спр. 126б . Арк. 32.

ДАОО. Ф. Р. 3829. Оп. і. Спр. 100а . Арк. 131.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825