ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ УКРАЇНСЬКИХ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІВ НА ПРОБЛЕМУ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ XX СТ.

Автор(и)

  • О. Г. Шишко

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.1997.5.70753

Анотація

ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ УКРАЇНСЬКИХ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІВ НА ПРОБЛЕМУ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ XX СТ.

Посилання

Гасло. 1903. № 1.

Там само. № 4.

Дорошенко В. Революційна Українська партія (РУП). 1900—1905рр. Нарис з історії української соціал-демократичної партії. Львів — Київ, 1921. С. 23.

Розлам Революційної Української лартії//Гермайзе О. Нариси з історії революційного руху на Україні. Т. 1. К., 1926. С. 384.

Праця. 1905. № 11.

Там само. № 12.

Там само. № 13— 14.

Дорошенко В. Вказ. праця. С. 40.

Центральний державний історичний архів України. Ф. 274. Оп. 1. Спр. 1049. Арк. 132.

Там само. Ф. 275. Оп. 1. Спр. 678. Арк. 34.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-06-06

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ