DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.1997.5.70753

ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ УКРАЇНСЬКИХ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІВ НА ПРОБЛЕМУ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ XX СТ.

О. Г. Шишко

Анотація


ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ УКРАЇНСЬКИХ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІВ НА ПРОБЛЕМУ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ XX СТ.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гасло. 1903. № 1.

Там само. № 4.

Дорошенко В. Революційна Українська партія (РУП). 1900—1905рр. Нарис з історії української соціал-демократичної партії. Львів — Київ, 1921. С. 23.

Розлам Революційної Української лартії//Гермайзе О. Нариси з історії революційного руху на Україні. Т. 1. К., 1926. С. 384.

Праця. 1905. № 11.

Там само. № 12.

Там само. № 13— 14.

Дорошенко В. Вказ. праця. С. 40.

Центральний державний історичний архів України. Ф. 274. Оп. 1. Спр. 1049. Арк. 132.

Там само. Ф. 275. Оп. 1. Спр. 678. Арк. 34.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825