DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.1997.5.70461

З ІСТОРІЇ РОДИНИ ШЕЛУХИНИХ

А. І. Мисечко

Анотація


З ІСТОРІЇ РОДИНИ ШЕЛУХИНИХ

Повний текст:

PDF

Посилання


Черненко С. Повернення із забуття // Історичний календар на 1997 р. К., 1996. С. 216.

Центральний державний історичний архів України (далі ЦДІАУ). Ф. 871. Оп. 1. Спр. 97. Арк. 1.

ЦДІАУ. Ф. 871. Оп. 1. Спр. 90. Арк. 1.

ЦДІАУ. Ф. 871. Оп. 1. Спр. 88. Арк. 1.

ЦДІАУ. Ф. 871. Оп. 1. Спр. 90. Арк. 1.

Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII — початок XX ст.). Львів, 1996. С. 325.

Шелухин С. Звідкіля походить Русь? Теорія кельтського походження Київської Русі з Франціі. (З географічною картою). Прага, 1929.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825