DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2010.21.65339

СТАТУТИ ОДЕСЬКОГО ТОВАРИСТВА ІСТОРІЇ І СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ЙОГО ПАМ'ЯТКООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

І. А. Стрижова

Анотація


Статтю присвячено розгляду статутів Одеського товариства історії і старожитностей, яке діяло з 1839 р. до початку 20-х років ХХ ст. Кожна чергова редакція статутів була обумовлена змінами функцій і завдань Товариства. Зміст статутів засвідчує орієнтованість установи на вивчення залишків матеріальної культури, їх систематизацію, охорону і збереження.


Ключові слова


статут Товариства; охорона пам'яток; історико - культурна спадщина; археологічні розкопки; наукові розвідки

Повний текст:

PDF

Посилання


Б.В. [Варнеке] Императорское Одесское общество истории и древностей. 1839-1914 //Журнал Министерства народного просвещения. - 1914. - №12. - С.47-61.

Державний архів Одеської області (ДААО). - Ф.1. (Управление Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора). - Оп. 166. - Спр. 71. (О воспрещении частным лицам делать археологические разыскания на о.Фидониси. 1845 г.).

ДАОО. - Ф.93 (Одесское общество истории и древностей). - Оп. 1. - Спр.55 (Сношение Общества с местными лицами и поручения им по разным предметам. 1839-1863 гг.).

ДАОО. - Ф.93 (Одесское общество истории и древностей). - Оп.1. - Спр.70а (Переписка Общества по собиранию сведений о древней Генуэзской крепости Судака. 1867-1880 гг.).

Заремба С.З. Українське пам'яткознавство. Історія, теорія, сучасність. - К., 1995. - 448 с.

Марти Ю.Ю. Описание Мелек-Чесменского кургана и его памятников в связи с историей Боспорского царства. - Одесса, 1913. - 88 с.

Отчет Одесского общества истории и древностей с 14 ноября 1841 по 14 ноября 1842. - Одесса, 1843. - 17 с.

Отчет Одесского общества истории и древностей с 14 ноября 1870 по 14 ноября 1871. - Одесса, 1872. - 32 с.

ПСЗРИ. - СПб., 1840. - Т.XIV. 1839 г. - Отд. І. (от 11909 по 13943). - Собрание второе. - Ст. 12985.

ПСЗРИ. - СПб., 1873. - Т.XLVIII. 1873 г. - Отд. І. (от 51724 по 52436). - Собрание второе. - Ст. 51754.

Сальцева О.А. Пам'яткознавча діяльність Одеського товариства історії та старожитностей // Праці центру пам'яткознавства. - К., 1993. - Вип. 2. - С.60-69.

Симоненко І. Пам'яткоохоронна діяльність Одеського товариства історії та старожитностей // Вісник Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. - 1999. - №2. - С.19-32.

Устав Одесского общества истории и древностей. - Одесса, 1839.- 17 с.

Устав Одесского общества истории и древностей. - Одесса, 1842. - 29 с.

Устав Импер атор ского Одесского обще ства истории и древностей. - Одесса, 1873. - 16 с.

Устав Импер атор ского Одесского обще ства истории и древностей, утвержденный 25 февраля 1896 года // ЗООИД. - Одесса,1896. - Т.XVIII. - Приложение. - С.1-14.

Хмарський В.М. Археографічна діяльність Одеського товариства історії і старожитностей. - Одеса, 2002. - 400 с.

Штерн Э.Р. О деятельности Общества в истекшем десятилетии // ЗООИД. - Одесса, 1900. - Т. XXII. - V. Протоколы. - С.137-143.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825