DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2010.21.65330

СТАТУТИ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ РОСІЙСЬКОГО ТОВАРИСТВА ПАРОПЛАВСТВА І ТОРГІВЛІ

А. В. Демідов

Анотація


У статті здійснюється ретроспективний огляд історії укладання статутної документації Російського товариства пароплавства і торгівлі. Проаналізовано ключові параграфи чотирьох статутів та визначено особливості відносин держави та акціонерних пароплавних компаній.


Ключові слова


Російське товариство пароплавства і торгівлі; статут; статутний капітал; акціонерні компанії; помильна плата

Повний текст:

PDF

Посилання


Російській державний історичний архів (далі РДІА). - Ф.23. - Оп.8. - Спр. 3. - 164 арк.

РДІА. - Ф.95. - Оп.19. - Спр.1246. - 279 арк.

РДІА. - Ф.107. - Оп.1. - Спр.1. - 2 арк.

РДІА. - Ф.107. - Оп.1. - Спр.14. - 7 арк.

РДІА. - Ф.107. - Оп.1. - Спр.675. - 49 арк.

РДІА. - Ф.410. - Оп.2. - Спр.1246. - 225 арк.

РДІА. - Ф.410. - Оп.2. - Спр.1281. - 78 арк.

РДІА. - Ф.417. - Оп.1. - Спр.2364. - 7 арк.

РДІА. - Ф.1152. - Оп.11. - Спр.551. - 112 арк.

Російський державний архів військово-морського флоту (РДАВМФ). - Ф.315. - Оп.1. - Спр.1159. - 49 арк.

Державний Архів Одеської Області (далі ДАОО). - Ф.1. - Оп.248. - Спр.2806. - 54 арк.

ДАОО. - Ф.1. - Оп.248. - Спр.2812. - 9 арк.

Центральний державний історичний архів у м. Києві (ЦДІАК України). - Ф.692. - Оп.16. - Спр.56. - 14 арк.

Устав Высочайше утвержденного Русского Общества Пароходства и Торговли / [сост. Н.А. Аркас, Н.А. Новосельский]. - СП(б)., 1856. - 21 с.

Устав Высочайше утвержденного Русского Общества Пароходства и Торговли и Одесской железной дороги / [сост. Н.М. Чихачев]. - СП (б)., 1874. - 80 с.

Устав Высочайше утвержденного Русского Общества Пароходства и Торговли / [сост. Н.Ф. Фан-дер-флит]. - СП (б), 1879. - 81 с.

Устав Высочайше утвержденного Русского Общества Пароходства и Торговли / [сост. Н.Ф. Фан-дер-флит]. - СП (б), 1891. -59 с.

Аркас Н.А. Об учреждении Русского Общества Пароходства и Торговли / Н.А. Аркас, Н.А. Новосельский. - СП(б)., 1856. - 14 с.

Аркас Н.А. Проект устройства управления делами Русского Общества Пароходства и Торговли, одобренный контрольно- совещательным комитетом и представленный на утверждение общего собрания гг. акционеров 4 марта 1862 г. / Н.А. Аркас - СП(б)., 1862. - 31 с.

Демідов А.В. Участь М.А. Аркаса в створенні Російського товариства пароплавства і торгівлі / Демідов А.В. // Наукові праці: Науково-методичний журнал. - Т. 83. -Вип. 70. - 2008. - С. 17 - 19.

Денисов А. Генерал-адъютант, адмирал Н.А.Аркас / А.Денисов. - Севастополь, 1887. - 267 с.

Еремеев С.И. О новом соглашении правительства с Русским обществом пароходства и торговли / С.И. Еремеев // Русское Судоходство. - 1905. -№ 273. - С. 134 - 135;

Зубов П.П. Новые условия соискания на содержание срочных пароходных сообщений под русским флагом на Чорном и Средиземном море / П.П. Зубов // Русское судоходство. - 1910. - № 341. - С. 77 - 86.

Иловайский С.И. Исторический очерк пятидесятилетия учреждения Русского Общества Пароходства и Торговли 1857 - 1907 гг. / С.И.Иловайский. - Одесса, 1907. - С. 357.

Лендер Н. Русская летопись / Н.Лендер // Русское судоходство. - 1905. № 273. - С. 128 - 139.

Одесский вестник. - 1875. - № 84.

Шепелев Л.Е. Акционерные компании в России / Л.Е. Шепелев. - Л.: Наука, ленинградское отделение, 1973. - 256 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825