DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2010.21.65207

ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО РУХУ В ОДЕСІ: травень 1917 року

О. Г. Шишко

Анотація


У статті розглядається процес розгортання українського руху в Одесі у травні 1917 р. Акцентується увага на рішеннях Обласного та фронтового з'їзду, значний вплив на які справила українська група, за наполяганням якої було зафіксовано положення про те, що російська демократична республіка повинна бути федеративною на основі територіально-національної автономії із забезпеченням права національних меншин.


Ключові слова


український рух; автономія; федерація; Перша світова війна; українізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Винниченко В. К. Відродження нації. Ч. І. - К., 1990.

Вінцковський Тарас. Вплив революційних змін у російській армії в 1917 р. На формування Одеської Української Військової Ради // Південний захід. Одесика. - Одеса, 2009. - Вип. 7. - С. 98-107.

Деникин А. И. Очерки русской смуты. Крушение власти и армии. Февраль-сентябрь 1917 г. - Минск, 2002. - 463 c.

Дыков И. Г. Румчерод и борьба за установление советской власти на Румынском фронте // Исторические записки. - 1956. - Т. 57. - С. 3-34.

Зможний Г. Т. В Румчероді першого скликання // Незабутні дні. Збірник спогадів учасників боротьби за встановлення Радянської влади на Одещині (березень 1917 - січень 1918). - Одеса, 1957. - С. 119-120.

Известия Совета рабочих депутатов и представителей армии и флота. - 1917. - 5 мая.

Солдатенко В. Ф. Українська революція. Історичний нарис. - К., 1999. - 626 с.

Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: У 2 т. - Т.1. - 4 березня - 9 грудня 1917 р. - К., 1996. - 588 с.

Українське слово. - 1917. - Ч. 6. - Червень.

Там само. - Ч. 8. - Червень.

Український національно-визвольний рух (березень - листопад 1917 року). Документи і матеріали. - К., 2003. - 1022 с.

Христев И. Румчерод в подготовке Октябрьской революции // Летопись революции. - 1922. - № 1. - С. 171-183.

ЦДАВО України. - Ф. 3156. - Оп. 1. - Спр. 11.

Шишко О. Г. До історії українського руху в Одесі: березень 1917 року //Записки історичного факультету. - Одеса, 2003. - Вип. 13. - С. 95-105.

Його ж. До історії українського руху в Одесі: квітень 1917 року // Записки історичного факультету. - Одеса, 2007. - Вип. 18. - С. 90-100.

Щусь О. Й. Всеукраїнські військові з'їзди // Історичні зошити. - 1992. - № 7. - 86 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825