СТАТЕВО-ВІКОВИЙ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ, ВИВЕЗЕНОГО НА ПРИМУСОВІ РОБОТИ ДО ТРЕТЬОГО РЕЙХУ В 1941-1944 РОКАХ. НА МАТЕРІАЛАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В. В. Чернявський

Анотація


В статті на матеріалах м. Миколаєва досліджується динаміка вербувальних кампаній по набору робочої сили для Третього рейху в 1941-1944 роках в контексті професійного вікового та статевого складу вивезеного на примусові роботи населення.


Ключові слова


остарбайтери; вербувальні кампанії; примусова праця; депортація

Повний текст:

PDF

Посилання


Айхольц Д. Цели Германии в войне против СССР // Новая и новейшая история.- 2002. - №6 - С. 43-71.

Гальчак С.Д. "Східні робітники" з Поділля у Третьому рейху: депортація, нацистська каторга, опір поневолювачам. - Вінниця, 2003. - 344 с.

Черних Г.Г. Угон і репатріація радянської молоді в роки Другої світової війни.// Матеріали 2-ї Миколаївської обласної конференції "Історія. Етнографія. Нові дослідження". - 1997. - Т.2. С. 84-87

Нюрнбергский процес : Сборни к материалов в 8 -ми т. Т.4. - М.:Юрид. лит., 1990. - 692 с.

Миколаївщина в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1944., Квіт. - М:,- 2004. - 523 с.

Державний архів Миколаївської області (далі ДАМО).Ф.Р.-1894. Оп.2.- Спр.16 .- Арк. 6, 7-28.

ДАМО. Ф.Р.-1035 .Оп. 1- Спр.31.- Арк.20

ДАМО. Ф.Р.-1894. Оп. 2- Спр.2.- Арк.2

ДАМО. Ф.Р.-2134. Оп. 1- Спр.1.- Арк.4


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.