DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2010.21.65201

В'ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКА ВЛАДА ДОБИ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 1917 - 1920 рр.

І. Г. Передерій

Анотація


У статті досліджується ставлення політика та громадського діяча В. Липинського до української влади доби національно-визвольних змагань 1917 - 1920 рр. Аналізується вплив на формування цього ставлення безпосередньої участі В. Липинського у державотворчих процесах, а також політики, котру проводили уряди Центральної Ради, Гетьманату Павла Скоропадського та Директорії.


Ключові слова


В. Липинський; Центральна Рада; Гетьманат Павла Скоропадського; Директорія; державотворення; політична влада

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрієвський. В. З минулого. - Т.2: Від гетьмана до Директорії. - Ч. 1. Гетьман. - Берлін., 1923.

Вісник Полтавського губернського громадського комітету. - 1917. – 6 червня. - № 37.

Галушко К.Ю. Консерватор на тлі доби. В'ячеслав Липинський і суспільна думка європейських "правих". - К.: Темпора, 2002. - 288 с.

Дашкевич Я. Хам чи Яфет. Липинський і українська революція // Україна: Наука і культура. - Вип. 29. - К., 1996. - С.32 - 39.

Державний архів Полтавської області (далі - ДАПО). - Ф.П - 17, оп. 1, спр. 34-а, арк. 127.

ДАПО. - Ф. 1057, оп. 1, спр. 6, арк. 191.

Забаревський М. (Дорошенко Д.) В'ячеслав Липинський і його думки про українську націю і державу // У кн.: В'ячеслав Липинський та його доба: наук. збірник / Т. Осташко, Ю. Терещенко (відп. ред.);

Союз гетьманців-державників та ін. - К.; Житомир: Видавничий центр КНЛУ, 2008. - 390 с. С. 261 - 294.

Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського. - Ф. 44, № 473, арк. 1 - 1 зв.

Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму. - Київ - Філадельфія, 1995.

Листи В. Липинського до Василька М. / У кн. В. Липинський. Повне зібрання творів, архів, студії. Серія "Архів". Листування / Ред. Я. Пеленський, Р. Залуцький, Х. Пеленська та ін. - Т.1. (А-Ж) - К.: Смолоскип, 2003. - 960 с. - С. 241 - 243.

Листи В. Липинського до Волошина І. / У кн. В. Липинський. Повне зібрання творів, архів, студії. Серія "Архів". Листування / Ред. Я. Пеленський, Р. Залуцький, Х. Пеленська та ін. - Т.1. (А-Ж) - К.:Смолоскип, 2003. - 960с. - С. 249 - 262.

Листи В. Липинського до Гехтера М. / У кн. В. Липинський. Повне зібрання творів, архів, студії. Серія "Архів". Листування / Ред. Я. Пеленський, Р. Залуцький, Х. Пеленська та ін. - Т.1. (А-Ж) - К.:Смолоскип, 2003. - 960с. - С. 289 - 297.

Осташко Т. Суспільно-політична діяльність В'ячеслава Липинського на тлі його листування / У кн. В. Липинський. Повне зібрання творів, архів, студії. Серія "Архів". Листування / Ред. Я. Пеленський, Р. Залуцький, Х. Пеленська та ін. - Т.1. (А-Ж) - К.:Смолоскип, 2003. - 960 с. - С. 119 - 152.

Турченко Ф., Заліська Н. В'ячеслав Липинський - ідеолог української демократичної хліборобської партії // http: // www.ukrterra.com.ua/ review/210/ turchenko_zalisk.htm.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі - ЦДАВОВУ). - Ф. 3866, оп. 1, спр. 78.

ЦДАВОВУ. - Ф. 3696, оп. 1, спр. 19, арк. 5 - 6, 9 - 11.

Шемет С. В. К. Липинський при громадській роботі // У кн.: В'ячеслав Липинський та його доба: наук. збірник / Т. Осташко, Ю. Терещенко (відп. ред.);

Союз гетьманців-державників та ін. - К.; Житомир: Видавничий центр КНЛУ, 2008. - 390 с. - С. 175 - 185.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825