ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАРОДНОГО РУХУ НА ШЛЯХУ ЗДОБУТТЯ УКРАЇНОЮ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1989 - 1991 РР.)

Н. М. Кіндрачук

Анотація


В статті показана різностороння практична діяльність НРУ (1989 -1991 рр.), спрямована на піднесення національної свідомості громадян України як запоруки досягнення державного суверенітету і політичної незалежності. Масові заходи НРУ сприяли політизації суспільства, розповсюджували пропаганду національно-демократичних ідей та ідеалів, відіграли велику роль в залученні широких мас населення у державотворчу роботу.


Ключові слова


НРУ; незалежність; демократизація; національне відродження

Повний текст:

PDF

Посилання


Державний архів Івано-Франківської області далі (ДАІВО). - Ф. П-1. Івано- Франківський обласний комітет Комуністичної партії України / ОК КПУ/ (1939- 1991). - Оп. 1. - Спр. 5513. Прес-бюлетень товариства "Україна" товариство культурних зв'язків з українцями з-за кордоном № 7/ 418/-12/423/ від 6 липня до 6 грудня 1989 р. - 251 арк.

ДАІВО. - Ф. П-1. Івано-Франківський обласний комітет Комуністичної партії України / ОК КПУ/ (1939-1991). - Оп. 1. - Спр. 5562. Інформація про виконання постанови ЦК Компартії України "Про розвиток суспільно-політичної обстановки у Західному регіоні республіки і роботу первинних парторганізацій по її стабілізації 1990 р.". - 26 арк.

ДАІВО. - Ф. П-1. Івано-Франківський обласний комітет Комуністичної партії України / ОК КПУ/ (1939-1991). - Оп. 1. - Спр. 5637. Довідки, інформації про роботу партійних організацій в Івано-Франківській області в умовах опозиції. - 98 арк.

Державний архів одеської області (далі ДАОО). - Ф. 11. Одесский областной комитет (обком) Компартии Украины 1987-1991 гг. - Оп. 152. - Спр. 63. Переписка обкома партии с ЦК КПСС, ЦК Компартии Украины по организационно-партийной, кадровой, идеологической работе (2 марта -20 декабря 1990 г.). - 48 арк.

ДАОО. - Ф. 11. Одесский областной комитет (обком) Компартии Украины 1987-1991 гг. - Оп. 153. - Спр. 34. Директивные документы обкома партии, направленные в райкомы, горкомы партии по вопросам идеологической работы (2 января - 13 августа 1991 г.). - 73 арк.

ДАТО. - Ф. П-1. Тернопольский областной комитет Компартии Украины (1989-1991 гг.). - Оп. 39. - Спр. 3. Протоколы IV, V пленумов обкома Компартии Украины (09.09.1989-02.12.1989). - 195 арк.

ДАЧО. - Ф. 1. Черновицкий обком Компартии Украины. - Оп. 60. - Спр. 350. Информация Центральному Комитету Компартии Украины, записки идеологического отдела, переписка с партийными комитетами о состоянии общественно-политической обстановки в области 7 февраля - 26 декабря 1990 г. - 92 арк.

Адамович С.В. Діяльність Народного Руху України в Донбасі в умовах здобуття Україною незалежності / С.В. Адамович // Народний Рух України: місце в історії та політиці : матеріали VIІ Всеукр. наук. конф. (м. Одеса, 28-29 травня 2009 р.) / [редкол. : Г.І. Гончарук (голова)]. - Одеса: Астропринт, 2009. - С. 12-16.

Барцьось В. Народний Рух України на Вінниччині (1988-1991 рр.) В. Барцьось // Народний Рух України: місце в історії та політиці : матеріали VIІ Всеукр. наук. конф. (м. Одеса, 28-29 травня 2009 р.) / [редкол.: Г.І. Гончарук (голова) та ін.]. - Одеса : Астропринт, 2009. - С. 17-24.

Гарань О. Убити дракона: З історії Руху та нових партій України / О. Гарань. - К. : Либідь, 1993. - 200 с.

Гончарук Г. І. Народний Рух України: Історія. - Одеса : Астропринт, 1997. - 380 с.

Діденко Ю. В. Народний Рух у державотворчих процесах України (1989 - 2002): Монографія. - Одеса : Астропринт, 2006. - 176 с.

Касьянов Г.В. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960 - 80-х років в Україні / Г.В. Касьянов. - К. : Либідь, 1995. - 222 с.

Матеріали другого з'їзду Народного руху України // Тисяча років української суспільно-політичної думки : в 9 т. / [упоряд. Віталій Дончик]. - К. : Дніпро, 2001. - Т. ІХ (1989-2000 рр.). - С. 108-161.

Одержимість : інтерв'ю Юрія Зайцева з Ігорем Калинцем / [вступ. ст. Ю.Д. Зайцев]. - Львів : "Піраміда", 2002. - 178 с.

Три дні вересня вісімдесят дев'ятого. Матеріали Установчого з'їзду Народного Руху України за перебудову / [редрада М. Горинь, І. Драч, В. Дончик та ін.]. - К. : НРУ, 2000. - 496 с

УГС: Інформатор // Українське слово. - 1989. - 8 жовтня. - С. 4.

Шановська О.А. Хвиля національного відродження в Україні (1988 - липень 1990) // Труды Одесского политехнического университета. - 1999. - Вып. 2 (8). - С. 298 - 301


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.