DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2011.22.64073

ПРОЦЕС ЗАСНУВАННЯ ЗЕМЛЕРОБСЬКИХ АРТІЛЕЙ ТА ЇХ ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В ХЕРСОНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ У КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Л. М. Чорна

Анотація


У статті висвітлюються передумови створення сільськогосподарських артілей в Херсонській губернії наприкінці ХІХ століття. Прослідковується динаміка їх розвитку і поширення в регіоні. Аналізується діяльність землеробських артілей та їх вплив на життя сільського населення.


Ключові слова


хліборобська артіль; сільськогосподарська кооперація; господарство; артільний рух; артільний договір; супряга

Повний текст:

PDF

Посилання


Аліман М.В. Видатні діячі кооперативного руху та їх ідеї. 2-ге вид. / М.В. Аліман, Ю.М. Гавриленко. – Донецьк: Проект, 2000. – 295 с.

Артельный договор. // Земледельческие артели Херсонской губернии: Оттиск. Трудов Императорского Вольного Экономического общества за 1896 г. – С.- Петербург. № 2. – 43 с.

Бородаєвський С.В. Історія кооперації. – Прага, 1925. – 674 с.

Доклад Комиссии о земледельческих артелях, избранной ІІІ Отделением И.В.Э.О.// Оттиск. Трудов Императорского Вольного Экономического общества за 1896 г. – С.- Петербург. № 2 – С.86.

Зюрюкин В.Е. Земледельческие артели и товарищества в России. / В. Зюрюкин. – Петроград: Книгоиздательство кооперативной литературы "Мысль", 1917. – 273 с.

Левитский В.Ф. Земледельческие артели Херсонской губернии / В.Ф. Левитский // Русская мысль. – 1896. – №9. – С. 42 – 57.

Левитский Н. Земледельческие артели Херсонской губернии.// Земледельческие артели Херсонской губернии: Оттиск. Трудов Императорского Вольного Экономического общества за 1896 г. – С.- Петербург. № 2 – С. 1-16.

Марочко В.І. Українська селянська кооперація. Історико-теоретичний аспект (1861-1929рр.). – К.: 1995. – 224 с.

Мацієвич К. Кооперація і національне відродження /К. Мацієвич // Українська кооперація. – 1918. – №1. – С. 16 – 21.

Никитин Ф. Отчет о поездке по Херсонской губернии с целью выяснения степени неурожая хлебов и трав в 1891 г. – Херсон, 1891 г. – 20 с.

Одесские новости. – №3435. – 16.10.1895.

Отчет Херсонской губернии за 1891/92 гг. // Сборник Херсонского земства 1892. – Херсон, 1892. – №12. – С. 34-44.

Пантелеймоненко А.О. Становлення кооперації в українському селі: історико-економічні аспекти: Монографія. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2006. – 348 с.

Пожарський П. Нариси з історії української кооперації // Українська кооперація. – 1918. – №4. – С. 54 – 92.

Прения по докладу Н.В. Левитского в заседании III-го Отделения Императорского Вольного Экономического общества, 13-го января 1896 г.// Земледельческие артели Херсонской губернии: Оттиск. Трудов Императорского Вольного Экономического общества за 1896 г. – С.- Петербург. № 2 – С. 93.

Сборник Херсонского земства 1892. – Херсон, 1892. – №8. – С. 163.

Хроника // Хуторянин. – №7. – 25.07.1896.

Щербина Ф. Очерки южно-русских артелей и общинно-артельных форм. / Ф. Щербина. – Одесса: Типография г. Ульриха, 1881. – 382 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825