DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2011.22.64064

ПИТАННЯ РЕПАТРІАЦІЇ РУМУНІВ У ТРАНСНІСТРІЮ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ

І. В. Моторна

Анотація


Стаття розкриває питання репатріації румунського населення в 1942-1944 рр., які проживали на схід від Південного Бугу. На основі румунської історіографії та джерельної бази Державного архіву Одеської області висвітлюється процес репатріації, кого саме переселяли та в які регіони.


Ключові слова


Трансністрія; колонізація; репатріація

Повний текст:

PDF

Посилання


Achim V. Proiectul Guvernului de la Bucure ti viz nd schimbul de popularie rom no-ruso-ucrainean (1943) // Revista istoric . – T.9. – №5-6. – 2000. – P. 395-421.

Dallin A. Odessa, 1941 – 1944. A Case Study of Soviet Territory under Foreign Rule. With an Introduction by Larry L. Watts. – Iasi, Oxford, Portland: The Center for Romanian Studies, 1998. – 296 p.

Golopen ia A. Rom nii de la est de Bug. Volumul editat, cu introducere, note i comentarii de Prof. Dr. S. Golopen ia. – Vol. 1. – Editura Enciclopedic , 2006. – 615 p.

Solovei R. Activitatea Guvernamintului Transnistriei on domeniul socialeconomic i cultural (19 aug. 1941 – 29 ian. 1944). – Ia i, 2004. – 182 p.

Левит И. Є. Участие фашистской Румынии в агрессии против СССР. Истоки, планы, реализация (1. ІХ. 1939 – 19. ХІ. 1942). – Кишинёв: Штиинца, 1981. – 391 с.

Державний архів Одеської області (далі ДАОО). – Ф. Р-2242. – Оп. 1. – Спр. 1498. – 343 арк.

Там само. – Ф. Р-2264. – Оп. 1. – Спр. 5. – 318 арк.

Там само. – Спр. 16. – 116 арк.

Там само. – Оп. 2. – Спр. 24 с. – 111 арк.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825