DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2014.25.62905

РОЗВИТОК МУЗЕЙНОГО БУДІВНИЦТВА В КРИМСЬКІЙ АРСР В 1920-1940 рр.: ДЕРЖАВНИЙ ХЕРСОНСЬКИЙ ІСТОРИКО- АРХЕОЛОГІЧНИЙ МУЗЕЙ

У. К. Мусаєва

Анотація


У науковий обіг вводиться новий корпус архівних документів, присвячений історії музейного будівництва в Криму в першій половині 20-х рр. ХХ ст., виявлений у фондах ГАРФ (м.Москва). Аналізується участь центральних органів Народного комісаріату освіти РРФСР в цьому процесі, представляються форми взаємодії керівних органів та їх регіональних підрозділів у забезпеченні організаційної, методичної, матеріальної, дослідницької ініціативи в процесі роботи кримських музеїв.


Ключові слова


музеї; Кримська АРСР; Головмузей Наркомату освіти РРФСР; КримОХРІС; Я. П. Бірзгал; А. І. Полканов; археологічні розкопки

Повний текст:

PDF

Посилання


Закс А. Б. Областные музейные конференции в РСФСР 1926–1927 годов (по материалам ОПИ ГИМ) / А. Б. Закс // Археографический ежегодник за 1980 год / АН СССР ; Отд. истории, Археографическая комиссия. – М. : Наука, 1981. – С. 197–212.

Непомнящий А. А. Арсений Маркевич : страницы истории крымского краеведения / А. А. Непомнящий. – Симферополь : Бизнес-Информ, 2005. – 432 с. – (Серия : «Биобиблиография крымоведения» ; вып. 3).

Сорочан С. Б. Жизнь и гибель Херсонеса / С. Б. Сорочан, В. М. Зубарь, Л. В. Марченко. – Х. : Майдан, 2001. – 828 с.

Зубарь В. М. Летопись археологических исследований Херсонеса–Херсона и его округи (1914–2005) / В. М. Зубарь // Мат-лы по археологии, истории и этнографии Таврии / Ин-т востоковедения им. А. Е. Крымского ; Крымское отд. – Supplementum, вып 6. – Симферополь, 2009. – 496 с.

Гриневич К. Э. Вместо монастыря – Музей : письмо из Херсонеса / К. Э. Гриневич // Крым. – 1925. – № 1. – С. 80–81.

Кадеев В. И. К. Э. Гриневич как ученый / В. И. Кадеев // Вестник Харьковского университета. – 1992. – Сер. : История. – № 362. – Вып. 25. – С. 129–134.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825