DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2014.25.62894

МАТЕРІАЛИ ПОВІТОВИХ СУДІВ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ РОДИЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ

А. О. Петрова

Анотація


У статті досліджуються матеріали Балтського повітового суду з Державного архіву Одеської області. Інформацію, яка стосується родильної обрядовості та соціонормативної культури, знаходимо в судових справах про вбивства матерями новонароджених дітей.


Ключові слова


родильна обрядовість; соціонормативна культура; Балтський повіт; архівні матеріали

Повний текст:

PDF

Посилання


Державний архів Одеської області, ф. 445, оп. 1. спр. 481

Державний архів Одеської області, ф. 445, оп. 1, спр. 555

Державний архів Одеської області, ф. 445, оп. 1 спр. 581

Державний архів Одеської області, ф. 445, оп. 1. спр. 607

Державний архів Одеської області, ф. 445, оп. 1., спр. 620

Ерошкин Н. П. Очерки истории государственных учреждений дореволюционной России / Н. П. Ерошкин. – М.: Госуд. учеб.-пед. изд-во Мин-ва Просвещения РСФСР, 1960 – 396 с. – Режим доступа: http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000148/index.shtml

Первая Всеобщая перепись населения населения Российской империи 1897 года.(Губернские итоги). Т.Т.1-89. СПб.: 1903-1905. –Режим доступу: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_gub_97.php?reg=32

Энциклопедический словарь Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона (В 86 томах с иллюстрациями и дополнительными материалами). – Режим доступу: http://www.vehi.net/brokgauz/index.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825