DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2014.25.62870

РАДЯНСЬКО-АНГЛІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ В КІНЦІ ТА ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (7 ЛИСТОПАДА 1917 р. - 18 СІЧНЯ 1919 р.)

Б. О. Затовський, Ф. О. Самойлов

Анотація


У статті аналізуються зовнішньополітичні події, пов'язані з приходом до влади у Росії більшовиків і ставлення міжнародної спільноти до Радянської Росії з листопада 1917 - по січень 1919 р. Розглядаються не тільки відношення між окремими державами та урядами, а й військові дії, їх наслідки для територіальної цілісності молодої Радянської Росії. Особливу увагу в статті приділяється питанню радянсько-англійських відносин, укладенню міжнародних договорів, таких як Брестський мирний договір і Комп'єнське перемир'я та їх вплив на вибудовування зовнішньої політики Радянської Росії і Великобританії. Порівняльний аналіз радянської, німецької, британської та сучасної російської літератури дозволяє визначити значні відмінності в підходах даних країн до досліджуваного питання.


Ключові слова


Радянська Росія; Антанта; Брестський мирний договір; інтервенція; більшовики; змова «трьох послів»

Повний текст:

PDF

Посилання


Документы внешней политики СССР. [Текст] / редактор И. Динерштейн - Т.1. ̶ М.: Госполитиздат, 1959. - 772 с.

Маннергейм К. Г. Мемуары. [Текст] / Карл Густав Манергейм, перевод с финского П. Куйиала (часть 1), Б. Злобин (часть II). ̶ М.: Вагриус, 1999. - 254 с.

Росенко И.А. Ленинский Декрет о мире в действии [Текст] / И. А. Росенко. — Л.: ЛГУ, 1968. - 40 с.

Рыжиков В. А. Советско-английские отношения 1917-1977 гг. [Текст]/ Анатолий Васильеви Рыжиков. - М. : Знание, 1977. - 64 с.

Савченко В. А. Авантюристы гражданской войны: Историческое расследование [Текст] / В. А. Савченко. — Харьков: Фолио; М: ООО Издательство ACT, 2000. — 368 с.

Сейерс М. Тайная война против Советской России [Текст] / М. Сейерс, А. Кан; пер. с англ. А. Гуровича, Е. Калашниковой, М. Лорие,Н. Касаткиной, В. Рубина, под ред. Р. Гальпериной, предисл. П. Поспелова. - М. : Гос. изд-во иностр. лит., 1947. - 453 с.

Трухановский В. Г. Внешняя политика Англии на первом этапе общего кризиса капитализма, 1918 - 1939 гг. [Текст] / В. Г. Трухановский. - М.: Издательство Института международных отношений, 1962. - 410 с.

Холодковский В.М. Революция 1918 года в Финляндии и германская интервенция [Текст] / В. М. Холодковский. - М.: Наука, 1967. - 387 с.

Шамбаров В. Е. Белогвардейщина [Текст] / В. Е. Шамбаров. ̶ М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. — 640 с.

Шамбаров В. Г. Государство и революции [Текст] / В. Е. Шамбаров. ̶ М.: Алгоритм, 2001. — 592 с.

Широкорад А. Б. Северные войны России — Под общ. ред. А. Е. Тараса [Текст] / А. Б. Широкорад. — М.: ООО Издательство ACT; Мн.: Харвест, 2001. — 848 с.

Kopisto. The British Intervention in South Russia, 1918-1920 [Текст] / Lauri Kopisto, Academic Dissertation; Historical Studies fromthe University of Helsinki XXIV. - Helsinki., 2011. - 211 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825