DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2014.25.62866

ҐЕНДЕРНИЙ АНАЛІЗ В СТРУКТУРАХ ОРГАНІВ ВЛАДИ (НА ПРИКЛАДІ ТУНИСУ)

С. В. Гладченко

Анотація


У статті представлений ґендерний аналіз в структурах органів влади Тунісу після здобуття ним незалежності. Також викладено низку думок арабських авторів з проблеми жіночого руху в контексті демократизації туніського суспільства. Визначено різночитання в оцінці характеру цього руху.


Ключові слова


ґендерний аналіз; ґендер; органи влади; туніське суспільство; демократизація суспільства; Туніс

Повний текст:

PDF

Посилання


Бен Али Зин эль-Абидин. Великие перемены: Речи и выступления / Бен Али Зин эль-Абидин / Об-во дружбы и сотрудничества с зарубежными странами. Союз писателей России. – М., 2003. – 495с.

В конституции Туниса уравняли гендерные права ¨[Электронный ресурс].– Режим доступа : http://mignews.com/news/society/world/080114_171613_63128.html

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 16 сентября 2005 г. № 60/1 «Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.un.org/russian/ga/60/docs/docs60_agenda.htm

Романова Н. Г. Тунисские женщины: закон и реальность / Н. Г. Романова // Гендерные проблемы переходных обществ. – М., 2003. – С. 61-70.

Decret du 20 fevrier 1960 / Code du Statut personnel, 2-me édition // J.O.R.T. –Tunis. – 20 février 1998. – №61. – 16 р.

Saadat S. Ad-dur al-jadid li-l-mar’at fi mujtama’a al-arabiya / S. Saadat // Al-Wahda Al-Arabi. – Beirut, 2000. – Vol. 22, № 254. – P. 58 – 66.

Women and men in Tunisia: A statist. portrait. – N.Y., 2001. – XVI. – United Nation Economic and Social Commission for Western Asia (FSCWA). – 124 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825