DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2014.25.62775

ДІЯЛЬНІСТЬ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДУМИ У БЕРЕЗНІ – СЕРПНІ 1917 р. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ГАЗЕТИ «ОДЕССКИЙ ЛИСТОК»)

В. А. Бондар

Анотація


Автор досліджує період в історії Одеси пов'язаний зі змінами, що мали місце після падіння царизму. Вивчається період реорганізації Одеського самоуправління в умовах підготовки до демократичних виборів. Головна увага приділяється місцевій газеті «Одесский листок», оскільки це періодичне видання широко висвітлювало як політичні, так і господарські процеси, тому частково розкриває діяльність Одеської міської думи за вказаний період.

Ключові слова


міська дума; Одеса; «Одесский листок»; революція

Повний текст:

PDF

Посилання


Суханов Н. Н. Записки о революции. В 3 т. Т. 1. Кн. 1-2. – М., – 1991.

Терещенко Ю. І. Політична боротьба на виборах до міських дум України в період підготовки Жовтневої революції / Терещенко Ю. І. – К., 1974. – 143 с.

Герасименко Г. А. Земское самоуправление в России. – М., 1990. – 264 с.; Герасименко Г. А. Трансформация власти в России в 1917 году //Отечественная история, 1997, № 1, с. 60-76.

Булдаков В. П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилля. – М., 1997. – 376 с.

Холяев С.В. Три Февраля 1917 года // Вопросы истории. – 2003. – № 7. – С. 26-38.

Лавров В. М. Крестьянский парламент России: Всероссийские съезды крестьянских депутатов в 1917-1918 гг. – М., 1996. – 238 с.

Государственное управление и самоуправление в России. Очерки истории / Отв. ред. В. П. Семьянинов. – М., 1995. – 196 с.

Трилисский А. Организация советской власти на Одещине // Октябрь на Одещине. – Одесса, 1927. – С. 156-191.

Цвілюк С. А. Одеса революційна. Хроніка подій в період громадянської війни та іноземної воєнної інтервенції (1917 – лютий 1920). – Одеса. – 1972. – 252 с.

Раковський М. Ю., Шкляев І. М. У революційні часи (1917-1920рр.) //Історія Одеси. Кол. Монографія. – Одеса, 2002. – 560 с.

Файтельберг-Бланк В. Р., Савченко В. А. Одесса в эпоху войн и революций. 1914 –1920. – Одесса, 2008. – 336 с.

Penter T. Odessa 1917: Revolution an der Peripherie. – Keln; Weimar; Wien: Bohlau, 2000. – 469 p.

Місцеві органи влади і управління Центральної Ради в Херсонській губернії (березень 1917 – квітень 1918 рр.). – Дрогобич, 2002. – 169 с.; Формування і діяльність органів влади Центральної Ради на півдні України. – Суми, 2012. – 384 с.; Чорноморська хвиля Української революції: провідники національного руху в Одесі у 1917-1920 рр. – Одеса, 2011. – 586 с. (у співавторстві з О. Музичком, В. Хмарським, А. Мисечком, Т. Гончаруком).; Вільне місто Одеса в добу Центральної Ради: революційна інтерпретація політичного сепаратизму // Український історичний журнал. – 2013. – № 1. – С. 80-91.

Бойко В. М. Реорганізація міських дум в Україні навесні 1917 р. // Український історичний журнал. – 2003. – № 4. – С. 29-38.

Дружкова. І. С. Одеська міська дума 1917 р.: Вибори та склад /І. С. Дружкова // Інтелігенція і влада . – 2004 . – Вип.3:сер.: Iсторія . – С. 23- 35.

Господаренко О. В. Діяльність місцевих органів влади і самоврядування на Півдні України у 1917–1920 рр.: соціально-економічний аспект: Дис. канд. істор. наук; Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2005. – 242 с.

Одесский листок. – 1917. – 5 марта.

Одесский листок. – 1917. – 9 марта.

Державний архів Одеської області,Ф.4. – Оп.1. – Спр.975. – Арк.1.

Державний архів Одеської області,Ф.4. – Оп.1. – Спр.973 . – Арк.4.

Одесский листок. – 1917. – 14 марта.

Одесский листок. – 1917. – 15 марта.

Одесский листок. – 1917. – 24 марта

Одесский листок. – 1917. – 29 марта.

Одесский листок. – 1917. – 30 марта.

Одесский листок. – 1917. – 11 апреля.

Одесский листок. – 1917. – 5 апреля.

Одесский листок. – 1917. – 9 апреля.

Одесский листок. – 1917. – 20 апреля.

Одесский листок. – 1917. – 23 апреля.

Одесский листок. – 1917. – 9 мая.

Одесский листок. – 1917. – 11 июня.

Одесский листок. – 1917. – 13 июня.

Одесский листок. – 1917. – 14 июня.

Одесский листок. – 1917. – 23 июня.

Одесский листок. – 1917. – 3 мая.

Одесский листок. – 1917. – 17 июня.

Одесский листок. – 1917. – 6 августа.

Одесский листок. – 1917. – 28 июля.

Одесский листок. – 1917. – 19 июля.

Одесский листок. – 1917. – 26 июля.

Одесский листок. – 1917. – 1 августа.

Одесский листок. – 1917. – 8 августа.

Одесский листок. – 1917. – 10 августа.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825