DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2014.25.62772

МОЛОДІЖНІ ГРОМАДИ ЯК ОСОБЛИВІ ГРУПИ СУСПІЛЬСТВА В ДОСЛІДЖЕННЯХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Н. О. Яцун

Анотація


У статті розглядаються питання, пов’язані з дослідженнями молодіжних громад як особливих об’єднань українського традиційного суспільства. Зокрема аналізуються етнографічні розвідки кінця ХІХ – початку ХХ ст. присвячені молоді, її статево-віковим характеристикам та поглядам на процес соціалізації. Розглядаються також питання, пов’язані з молодіжним дозвіллям – вечорницями, досвітками, вулицею тощо в контексті дотримання морально-етичних норм поведінки та підготовки до створення сім’ї.

Ключові слова


традиційна культура; молодіжні громади; соціалізація; морально-етичні норми

Повний текст:

PDF

Посилання


Боржковский В. «Парубоцтво», как особая группа в малорусском сельском обществе // Киевская старина (далі – КС). – 1887. – Т. 18. – С. 765-776.

Вовк Ф. Студії з української етнографії та антропології. – К., 1995. – 335с.

Грушевський М. Постриження та інші обряди, відправлювані над дітьми й підлітками // Первісне громадянство та його пережитки на Україні. – 1926. – Вип.1-2. – С. 83-86.

Грушевський Мр. Дитина в звичаях та віруваннях українського народа : матеріяли з полудневої Київщини / зібрав Мр. Г. ; обробив Др. Зенон Кузеля // Матеріяли до ураїнсько-руської етнольогії (далі – МУРЕ). – Львів, 1906. – Т. 8. – VIII, VI, 220 с.

Грушевський Мр. Дитина в звичаях та віруваннях українського народа : матеріяли з полудневої Київщини / зібрав Мр. Г. ; обробив Др. Зенон Кузеля // МУРЕ. – Львів, 1907. – Т. 9. – ХХІІІ, 144 с.

Дикарев М. Збірки сільської молоді на Україні // МУРЕ. – Львів, 1918. – Т. 18. – С. 170-275.

Заглада Н. Побут селянської дитини. Матеріали до монографії с. Старосілля. – К., 1929. – 218 с.

Ігнатенко І. Деякі аспекти антропології жіночого тіла в українській традиційній культурі // Народна культура українців : життєвий цикл людини : історико-етнологічне дослідження у 5 т. Т. 2 : Молодь. Молодість. Молодіжна субкультура. – К., 2010. – 568 с.

Кузеля З. Про студії над дітьми // МУРЕ. – Львів, 1907. – Т. 9. –С. 11-23.

Маркевич А. Меры против вечерниц и кулачных боев в Малороссии // КС. – 1884. – Т. 10. – С. 177-180.

Савченко Ф. Парубоцькі та дівоцькі громади на Україні // Первісне громадянство та його пережитки на Україні. – 1926. – Вип. 3. – С. 85-92.

Сумцов Н.Ф. Досветки и посиделки // КС. – 1886. – Т. 14. – С. 421- 444.

Чернышев М.К. К вопросу о «парубоцтве», как особой общественной группе // КС. – 1887. – Т. 19, кн. 11. – С. 491-505.

Ястребов В. Материалы по этнографии Новороссийского края, собранные в Елисаветградском и Александрийском уездах Херсонской губернии. – Одесса, 1894. – 202 с.

Ястребов В. Новые данные о союзах неженатой молодежи на Юге // КС. – 1896. – Т. 15, кн. 10. – С. 110-128..


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825