DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2014.25.62762

РОЗВИТОК ТКАЦТВА ТА КИЛИМАРСТВА У МІСТЕЧКУ ЧЕЧЕЛЬНИК НА ПІВДЕННО-СХІДНОМУ ПОДІЛЛІ

В. А. Косаківський

Анотація


На основі збережених етнографічних пам’яток та усних розповідей подано характеристику розвитку і поширення ткацтва та килимарства, українського населення містечка Чечельник на Південно-Східному Поділлі. Особливу увагу звернуто на інструменти ткацького виробництва, процес прядіння і ткання, асортимент тканих виробів. Подано характеристику різновидів килимів і килимових виробів та проаналізовано деякі авторські роботи.


Ключові слова


прядіння; ткацтво; килимарство; сировина; знаряддя ткацького виробництва; асортимент тканих і килимових виробів; Чечельник

Повний текст:

PDF

Посилання


Запис Косаківського В. А. 11. лютого 2000 р. від Годованої Ганни Петрівни, 1928 р. н., жительки смт. Чечельник.

Запис Косаківського В. А. 9 травня 2000 р. від Ящишина Олексія Федоровича, 1915 р. н., жителя смт. Чечельник.

Запис Косаківського В. А. і Шпак Н. М. 9-10 травня 2013 р. Від Крупеня (д. Жмурко) Вікторії Миколаївни, 1928 р.н., уродженки смт Чечельник, жительки м. Тернопіль.

Запис Косаківського В. А. і Шпак Н. М. 1 жовтня 2013 р. від Кабан (д. Лемішевської) Тетяни Яківни, 1955 р.н., уродженки смт Чечельник, жительки ст. Бобрик Броварського району Київської області.

Косаківський В. А. К илими м оєї б абусі / В .А. К осаківський / / Український килим: генеза, іконографія, стилістика. – Тези і резюме доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – К., 1998. –С. 35.

Косаківський В. А. Килимарниці з родини Косаківських / В. А. Косаківський // Матеріали XI Подільської історико-краєзнавчої конференції / Ред. кол.: Завальнюк О. М. (відп. ред.), Баженов Л. В., Винокур І. С. та ін. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2004. – С. 562-564.

Кушнір В. Г. Господарсько-побутова адаптація українців Південно-Західного Степу і Нижнього Подунав’я (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) : монографія / В. Г. Кушнір. – Одеса : КП ОМД, 2012, 192 с.

Падовська О. М. Килими Поділля. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. м. / О. М. Падовська. – Львів, 1994. – 28 с.

Подільське традиційне ткацтво : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 30 вересня - 1 жовтня 2008 р. / ред. кол. : Т.О. Цвігун, В. А. Косаківський (наук. ред.), О. І. Назарець. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2009. – 152 с.: іл., 16 с. кол. іл.

Польові спостереження автора 2000-2008 рр.

Прусевич А. Ковровое производство / А. Прусевич // Кустарные промыслы Подольской губернии. – К., 1916. – С. 291-303.

Свидзинский В. Ткацкий промыселъ в Подольской губернии / В. Свидзинский // Там же. – С. 119-181.

Трофимов Л. Т. Ткацкий промыселъ в Подольской губернии / Л. Т. Трофимов // Там же. – С. 182-289.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825