DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2014.25.62758

ВПЛИВ ЕТНІЧНОЇ ПОЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ НА КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В ОДЕСІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ-ХХ ст.

Я. М. Коршак

Анотація


В статті розглядається питання впливу польської громади на культурне життя Одеси XІХ- XX ст., а також роль польських діячів в процесі розбудови та розвитку Одеси. Наводяться статистичні дані про кількість поляків у місті.


Ключові слова


польська громада; культурне життя; розвиток; Одеса

Повний текст:

PDF

Посилання


Державний Архів Одеської Області. - Ф-2. – Оп.7. – Спр.218. – С. 3.

Горун Д. О. Українсько-польське регіональне співробітництво//Нова політика.-1999. – С.15.

Ковальчук А. Територіальна динаміка римсько-католицикої церкви в Україні // Історія релігії в Україні – Т.1. – Львів.: "Лотос ",1999. – С. 166.

Гаврилов Юрій. Одещина багатонаціональна - Поляки на Чорному морі- http://izvestiya.odessa.gov.ua/index.php?go=Newspaper&in=view&id=15170.

Зінько С. Польські громадські організації міста Одеси кінця XV – початок XIX ст. // Поляки на півдні України. – Одеса - Ополє – Ольштин, 2006. – С.125

http.//www. Svobodanews.ru/Transkript – Добрые соседи: польская преса на Украине. Ирина Лагунина.

Горун Д. О. Короткий нарис розвитку польської громади м. Одеси у другій половині XIX – XX ст. – C. 3.

Дослідження соціологічної служби Центру Разумкова 19 вересня– 11 жовтня 2006 рокy // URL: www.uceps.org/img/st_img/table/613/social_

Єременко Т. І. Польська національна меншина в Україні в 20-30 – ті рр..ХХ ст.- К.,1994. – С. 74.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825