DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2014.25.62706

ГОСПОДАРСЬКО-АДАПТИВНА СТРАТЕГІЯ ПЕРВІСНОГО НАСЕЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО НАДПОРІЖЖЯ В КІНЦІ МЕЗОЛІТУ – НЕОЛІТІ

О. В. Демченко

Анотація


В статті розглядається питання адаптації мезо-неолітичного населення Дніпровського Надпоріжжя до специфічних палеогеографічних умов, а також наводиться палеоекономічна модель річного циклу господарської діяльності рибалок-мисливців-збирачів регіону, створена на основі археологічних матеріалів при використанні даних ряду природничих наук.


Ключові слова


Надпоріжжя; мезоліт; неоліт; рибний промисел; ресурсна база

Повний текст:

PDF

Посилання


Афанасьев О. Е. Категория «легендарный город» и ее функции для геоисторического региона (на примере Днепровского Надпорожья) / Афанасьев О. Е., Троценко А. В. //Лабиринт: журнал социально-гуманитарных исследований. – 2013. – № 3. – С. 22–34. – ISBN 2225-5060.

Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Круглороті (Cyclostomata). Риби (Pisces): монографія / В. Л. Булахов, Р. О. Новіцький, О. Є. Пахомов, О. О. Христов. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2008. – 304 с. – ISBN 978-966-551-275-2.

Гаскевич Д. Л. Поселение Каменная Могила І и начало неолитизации Северного Причерноморья: гипотезы, аргументы, факты / Д. Л. Гаскевич // Strstum Plus. – 2012, №2. – С. 45–65. – ISSN: 1608-9057.

Даниленко В. Н. Неолит Украины: монографія / В. Н. Даниленко.– К.: Наукова Думка, 1969. – 257с.

Демченко О. В. Релігійні уявлення неолітичного населення з домінантною роллю річкового промислу (в світлі наукового доробку В. М. Даниленка) / О. В. Демченко // Північне Приазов’я в епоху кам’яного віку – енеоліту: матеріали міжнародної наукової конференції. – Мелітополь, смт. Мирне, 2013. – С. 40–43.

Демченко О. В. Роль річкового промислу в житті населення Дніпровського Надпоріжжя в мезоліті та ранньому неоліті / О. В. Демченко // Грані історії: зб. наук. праць. – Горлівка: Вид-во ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2013. – С. 35–47.

Демченко О. В. Роль природного фактора в развитии первобытного населения (по материалам позднемезолитических – ранненеолитических памятников Днепровского Надпорожья) / О. В. Демченко // Верхнедонской археологический сборник. – Липецк, 2014. – Вып. 6. – С. 120–125. – ISBN 978-5-88526-652-9.

Демченко О. В. Палеогеографические условия обитания позднемезолитического – неолитического населения Днепровского Надпорожья / О. В. Демченко // Історичні етюди – Дніпропетровськ: Пороги, 2014. – Вип. 4. – С. 189–193. – ISBN 978-617-518-296-3.

Залізняк Л. Л. Пізній мезоліт України / Л. Л. Залізняк // Археологія. – К., 1995. – № 4. – С. 3–15. – ISSN 0235-3490.

Котова, Н. С. Культурно-исторические процессы в северном Причерноморье в VI-V т ыс. д о н .э. [текст] : дис. … д-ра ист. наук / Котова Надежда Сергеевна. – К., 2010. – 768 с.

Кузнецов Н. Л. Современный справочник рыболова: монография / Николай Кузнецов. – Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2002. – 480 с. – ISBN: 966-548-532-6.

Мельников Г. Б. Ихтиофауна озера Ленина (Днепровского водохранилища) после его восстановления / Г. Б. Мельников // Вестник Днепропетровского научно-исследовательского института гидробиологии – 1955. – Т.11. – С.163–188.

Неприна В. И. Рыболовство в мезолите-энеолите Украины / В. И. Неприна // Рыболовство и морской промысел в эпоху мезолита –раннего метала. – Л.: Наука, 1991 – С. 109–115.

Звіт Дніпрогесівської експедиції: звіт про археологічні розкопки в Україні за 1949 рік / М. Я. Рудинський – Київ. – Науковий архів ІА НАНУ 149/26.

Рудинський М. Я. Пам’ятки Лоханського острова / М. Я. Рудинський //Антропологія. – К., 1928. – С. 143–168.

Сироватська Н. І. Вирозуб Rutilus frisii (Nordmann) / Н. І. Сироватська // Працi Украïнск. філiï Озівсько-Чорноморського інституту морського рибного господарства. – Т.7. – Вип.1. – Харкiв: Видавництво наркомпостачання УРСР, 1933. – 80 с.

Станко В.Н. Хозяйство населения степей Северного Причерноморья в эпоху мезолита / В. Н. Станко // Записки історичного факультету – Одесса, 1996. – Вип. 3.

Сыроватский И. Я. Рыболовство в районе Днепровских порогов / И. Я. Сыроватский, П. К. Гудимович // Тр. Гос. ихтиол, опыт. ст. – 1927. – Вып. 1. – С. 109–178.

Телегін Д. Я. Ігренське поселення на Подніпровʼї та проблема житлобудування в мезоліті Східної Європи: монографія / Д. Я. Телегін // Старожитності Степового Причорноморʼя та Криму. – Т.VIII. – Запоріжжя,2000. – С. 3–88. – ISBN – 955-7037-44-4.

Фауна України /під ред. П. Й. Павлова. – К.: Наукова Думка, 1980. – Том 8. – Вип. 1. – 352 с. – ISBN 5-12-000269-2.

Фауна України / Ю. В. Мовчан, А. І. Смірнов – К.: Наукова Думка, 1981. – Том 8. – Вип. 2. – Част. 1. – 423 с. – ISBN 5-12-000269-2.

Формозов А.А. О критике источников в археологии / А. А. Формозов // СА – 1977 – № 1 – С. 5–14.

Цепкин Е. А. К истории ихтиофауны Днестра / Е. А. Цепкин // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отд. Биологии. – 1970 – Т.75. – № 3. – С. 127–132. – ISBN 978-5-904014-23-0.

Шнирельман В. А. Доместикация животных и религия / В. А. Шнирельман // Исследования по общей этнографии. – М.: Наука, 1979.– С. 178–209.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825