DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2015.26.62093

ВИНАЙДЕННЯ СЕМАНТИКИ ЕТНІЧНОГО: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ.

В. A. Долгочуб, Н. O. Петрова

Анотація


Дана стаття присвячена трансформаціям семантики етнічної культури, що ініціюються сучасними акторами соціального простору. Такого роду трансформації переслідують різноманітні функції: пізнавальні, розважальні, ідеологічні. У статті описано один з типових способів подібних культурних «винайдень».


Ключові слова


семантика; традиційна культура; трансформації; традиціоналізм; неоязичництво

Посилання


Алексеевский М. Д. Интернет в фольклоре или фольклор в Интернете? (Современная фольклористика и виртуальная реальность) [Текст] / М. Д. Алексеевский // ОтКонгресса к Конгрессу. Навстречу Второму Всероссийскому конгрессу фольклористов. Сб.материалов. – М.,2010. – С. 151-166.

Белова О. В., Петрухин В. Я. Фольклор и книжность. Миф и исторические реалии [Текст] / О. В. Белова, В. Я. Петрухин. – М., 2008. – 263 с.

Велес (Микола, Дід Мороз) [Електронний ресурс] / Руське православне коло [сайт]. – Режим доступу: http://svit.in.ua/pra/12p2.htm (дата звернення: 09.11.2015).

Відгомін забутого неба [Електронний ресурс] / YouTube[сайт]. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=XIUOqrvxr4w (дата звернення: 09.11.2015).

Винайдення традиції [Текст] / Ред. Е. Гобсбаум і Т. Рейнджер, переклад за англ. – Київ, 2010. – 464 с.

Зражевський С. М. Неоязичництво як феномен релігійної культури ХХ-ХХІ ст. [Текст] / С. М. Зражевський //Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: «Історичне релігієзнавство». – 2012.– Вип. 6. – С. 171-179.

Коло Года: Родноверческие святодни в сравнении с «православными» праздниками эпохи двоеверия [Електронний ресурс] / Велесов круг [сайт]. –Режим доступу: http://www.velesovkrug.ru/novosti/novost-2.html (дата звернення: 09.11.2015).

Королёва С. Ю. Ещё раз о мифе в литературе: проблемы анализа художественного мифологизма [Текст] /С. Ю. Королёва // Славянская традиционная культура и современный мир. – Вып. 14. Комплексные исследования традиционной культуры в постсоветский период:Сб. научных статей. – М., 2011. – С. 205-228.

Креслав В. 16 квітня – Рахманський Великдень. Права середа [Електронний ресурс] / Рідна Віра Русинів-Українців [сайт]. – Режим доступу: http://ridnavira.org/index.php/9-bez-kategoriji/667-24-kvitnya-rakhmanskyyvelykden(дата звернення: 09.11.2015).

Кузнецов В. А. Актуалізація етнічного у мистецтві субкультури українського неоязичництва [Текст] / В. А.Кузнецов // Тези Міжнародної наукової конференції «Міжнародний діалог слов`янських спільнот Центральної і Східної Європи». – Київ, 2012.– С. 208-209.

Лозко Г. С. Культ Сварога у слов`ян [Текст] / Г. С. Лозко// Історія. Філософія. Релігієзнавство. – Житомир, 2009.– № 3. – С. 47-55.

Магические тайны Пасхи [Електронний ресурс] /YouTube [сайт]. – URL:https://www.youtube.com/watch?v=GAqDuX82Fr4 (дата звернення: 09.11.2015).

Озёрский С., Будай, Курганский М. Годовое Коло славянский святодней (опыт реконструкции) [Електронний ресурс] / Кривичи. Славянское язычество Смоленска [сайт]. – URL:

http://www.krivichi.org/zhrec/slavyanskiykalendar.html (дата звернення: 09.11.2015).

Підгірняк В. П. Текстова вишивка. Бродівське письмо [Текст] / В. П. Підгірняк. – Київ, 2008. – 36 с.

Рахман [Електронний ресурс] / Словник української мови за редакції Б. Д. Грінченка [сайт]. – URL: http://hrinchenko.com/slovar/znachenie-slova/50545-rakhman.html (дата звернення: 09.11.2015).

Строганов М. В. «Песня Верещагина» и современная фольклорная традиція / М.В.Строганов // Славянская традиционная культура и современный мир. – Вып. 14.

Комплексные исследования традиционной культуры в постсоветский период: Сб. научных статей. – М., 2011.– С. 312-329.

Шиженский Р. В. Неоязыческий миф о князе Владимире/ Р. В. Шиженский // Вестник Бурятского государственного университета. – 2009. – № 6. – С. 250-256.

Шнирельман В. А. Аркаим: археология, эзотерический туризм и национальная идея / В. А. Шнирельман // Антропологический форум. – СПб., 2011. – № 14. – С. 133-167.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825