DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2016.27.102148

РЭЧЫЎНЫ СВЕТ У ВЯСЕЛЬНАЙ АБРАДНАСЦІ (НА МАТЭРЫЯЛАХ ЭКСПЕДЫЦЫЙНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ 2016 г.)

А. П. Паўлава

Анотація


У артыкуле вызначана і прааналізавана семантыка рэчаў у вясельнай абраднасці на тэрыторыі Гродзенскай вобласці. На шматлікіх і разнастайных прыкладах вясельных песенных тэкстаў, якія былі атрыманы аўтарам ў час экспедыцый у 2016г. па Гродзенскай вобласці, паслядоўна разглядаюцца асноўныя прадметы шлюбнага абраду: вянок, каравай, кажух, дзяжа. Устаноўлена, штоў абрадзе пералічаныя рэчы з’яўляюцца прадметамі, якія выконваюць спецыяльную ролю, а ў песенных тэкстах яны з’яўляюцца вобразамі, якія дапамагаюць найбольш поўна раскрыць унутраны сэнс той ці іншай песні.

Ключові слова


історія; етнологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Slavyanskiedrevnosti: Etnolingvicheskiyslovar v 5-ti tomakh [Slavic antiquities: Ethnolinguistic dictionary], 1999. Moskva: «Mezhdunarodnyeotnosheniya».tom 2.

Štejnier, I. F., Novak,V. S.uklad.,sistematyzacyja, tekstalahičnajapraca, ustupny art., red., 2003. NarodnajamifalohijaHomielščyny [National mythology of the Gomel region]. Minsk: LMF “Nioman”.

Paškoŭ, H. P. redkal., 2005. Bielaruskifalklor: Encyklapiedyia u 2 t [Belarusian folklore: Encyclopedia].Mn: BielEn. T. 1.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Славянские древности: Этнолингвический словарь в 5-ти томах, том 2: Д – К(Крошки) – Москва: «Международные отношения», 1999. – 697 с.

Народная міфалогія Гомельшчыны [Тэкст] / [Уклад., сістэматызацыя, тэксталагічная праца, уступны арт., рэд.: І. Ф. Штэйнер, В. С. Новак]. – Мінск: ЛМФ “Нёман”, 2003. – 252 с.

Беларускі фальклор: Энцыклапедыя: У2т. Т.1: Акапэла – Куцця / рэдкал.: Г. П. Пашкоў і інш. – Мн.: БелЭн,2005. – 768с.

Запісана ад Гомза Надзеі Васільеўны, 1944 г.н. в., Ігнаткаўцы Лідскага р-на Гродзенскай вобласці. Запісала Паўлава А. П. у 2016 г.

Запісана ад КудлоТаццяны Іванаўны, 1939 г.н., в. Масявічы Лідскага р-на Гродзенскай вобласці. Запісала Паўлава А. П. у 2016 г.

Запісана ад Марозавай Любові Сяргееўны, г. Скідзель Гродзенскага р-на Гродзенскай вобласці. Запісала Паўлава А. П. у 2016 г.

Запісана ад Салановіч Рэгіны Францаўны, 1933 г.н., в. Адэльск Гродзенскага р-на Гродзенскай вобласці. Запісала Паўлава А. П. у 2016 г.

ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825