DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.1998.7.95200

АДМІНІСТРАТИВНИЙ УСТРІЙ ТА УПРАВЛІННЯ ДУНАЙСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА. 1828-1868 pp.

О. А. Бачинська

Анотація


-

Повний текст:

PDF

Посилання


Державний архів Одеської області (далі - ДАОО), ф.,1, оп.214, спр.1, ч.І за 1828 p., арк.258-266; оп.216,спр.8 за 1831 p., арк.85-87.

Там само, ф.1., оп.214, спр.2 за 1831 p., арк.5-16.

Філія Державного архіву Одеської області в м.Ізмаїлі (далі -ФДАОО в Ізмаїлі), ф.755, оп.1, спр.8, арк.34-37.

Російський Державний військово-історичний архів (далі - РДВІА), ф.4л, оп.139, спр.87, ч.З, арк.11 зв.

РДВІА, ф.4л, оп.138, спр.87, арк.24,112; оп.139, спр.87, ч.2, арк.57 зв.

Там само, оп.138, спр.87, арк.79-82,85.

РДВІА, ф.4л, оп.138, спр.87, арк.69,113,136-137,141-147,172-174,187.

Там само, оп.139, спр.87, ч.2, арк. 1-59.

Полное собрание законов Российской империи. Собр. II (далі - ПСЗ. II).-1844.-СПб., 1845.-Т.XIX.-№18526.-С.827-867.

РДВІА, ф.4л, оп.139, спр.87, ч.2, арк.43-43зв.; спр.87, ч.1, арк.5.

ПСЗ.ІІ.-1858.-СПб.,1860.-Т.ЗЗ.-№33530.-Прилож.-С.527.

Центральний державний історичний архів України в м.Києві, ф.245, оп.2, спр.63, арк. 1-4,25-26,30,33,44-47.

Столетие Военного Министерства.-СПб.,1902.-Т.Х1.-Ч.1.-С.364-365; Исторический очерк деятельности Военного управления в России.-СПб.,1879.-Т.З.-С.226.

ПСЗ.ІІ.-1868.-СП6., 1869.-T.XLIIІ.-№ 46506.

ФДАОО в Ізмаїлі, ф. 755, on. 1, спр. 204, арк. 100,133-135,147-147 зв.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825