DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.1998.7.81702

ДІЯЛЬНІСТЬ ОДЕСЬКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОРСЬКОЇ РАДИ

Т. С. Вінцковський

Анотація


-

Повний текст:

PDF

Посилання


Українська Центральна Рада. Документи і матеріали у двох томах.-Т.2.-К.,1997.

Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923.-Т.1.-Б.М.,б.р.

Одесские новости.-] 917; Одесский листок.-1917.

Дорошенко Д. Вказана праця.-С.383.

Українська Центральна Рада.-Т.1.-К.,1996.-С.382.

Там само.-С.566.

Вінцковський Т.С. Діяльність української Військової Ради в Одесі.3аписки історичного факультету.-Вип.5. Одеса,1997.-С.117.

Одесские новости .-1917.-5 нояб.

Там само.-10 нояб.

Там само.-14 нояб.

Державний архів Одеської області,ф.Р. 3829, on. 1, сир. 100a, арк.7.

Вінцковський Т.С. Вказана праця.-С. 118.

Одесский ЛИСТОК.-1917.-10 дек.

Українська Центральна Рада.-Т.2.-К.,1997.-С.59.

Одесские новости.-1917.-17 дек.

Там само.-15 дек.

Там само.-12 дек.

Одесский листок.-1918.-4 янв.

Одесские новости.-1917.-14 дек.

Там само.-24 дек.

Українська Центральна Рада.-Т.2.-К.,1997.-С.59.

Одесские новости.-1917.-28 дек.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825