DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.1998.7.81654

ТОВАРИСТВО “УКРАЇНСЬКА ХАТА” В ОДЕСІ

А. І. Мисечко

Анотація


-

Повний текст:

PDF

Посилання


Звіт діяльності музично-драматичної спілки “Українська Хата” в Одесі за 1912 рік. Одеса, 1912. С.З.

Там само.-С.4.

Рідний край.-1906.-№ 9.-С. 14.

ДАОО, ф. 10. оп.1, спр.1, арк.22.

Звіт діяльності...-С.4.

Дніпрові Хвилі.-1912.-№ 4.-С.65.

ДАОО, ф.2, оп.7, спр.602а.

Рідний курінь.-1917.-№ 19.-С.19.

ДАОО, ф.746, оп.1, спр.1, арк. 40.

Там само, арк.40.

Там само, арк.З.

Украинская жизнь.-1916.-№6.-С.70.

Липа Ю. Галичани над морем. (1917-1918) Просвіта: альманах-календар. Львів, 1995.-С. 121.

Украинская жизнь.-1916.-№ 4-5.-С. 123.

Там само.-1916.-№ 10-11.-С.117.

Коновалов В. Красный флаг над Одессой.-Одесса, 1977.-С. 103.

Янчук О. Просвіта і просвітяни у політичному житті Одеси 1905-1918 pp. // Чорноморські новини,-1996.-№ 11 .-С.З.


Пристатейна бібліографія ГОСТ