DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.1998.7.80349

ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ (до 275-річчя з дня народження)

Ю. І. Сурай

Анотація


-

Повний текст:

PDF

Посилання


Гес де Кальве Г., Вернет И. Сковорода, украинский философ.// Украинский вестник.-Харьков ,1817.-№4; Снегирев И.М. Украинский философ Григорий Савич Сковорода.// Отечественные записки.-1823.-№42,43.

Сочинения Григория Савича Сковороды, собранные и

редактированные проф. Д.И.Багалеем. Юбилейное издание

(1794-1894).-Харьков, 1894.

Єфименко А.Я. Философ из народа: Личность Г.С.Сковороды как мыслителя.// Ефименко А. Южная Русь.-СПб., 1905.-Т.2; Эрн В. Григорий Савич Сковорода: Его жизнь и учение.-М.,1912; Сумцов М.Ф. Сковорода і Ерн.// Літ,- наук, вісник.-1918.-Т.69,- Кн.1; Чижевський Д. Філософія Сковороди.-Варшава, 1934.

Сковорода Григорій, дослідження, розвідки, матеріали.-

К .,1992; Ушкалов Л .В., Марченко О.М. Нариси з філософії

Григорія Сковороди.-Харків, 1993 та інші.

Шевченко Т. Повне зібрання творів в 10-ти томах.-T.l.-К.,1951.- С.375.

Чижевський Д. Філософія Г.С.Сковороди.// Сковорода Григорій, дослідження, розвідки, матеріали.-К.,1992.-С.237.

Горський B.C. Нариси з історії філософської культури Київської Русі.-К.,1993.-С.5.

Сочинения Григория Савича Сковороды, собранные и

редактированные проф. Д.И.Багалеем. Юбилейное издание (1794-1894).-Харьков, 1894.-С.7.

Сковорода Г. Сочинения в 2-х томах.-Т.2.-М.,1973.-С.386.

Сочинения Григория Савича Сковороды...-С.98.

Там само.-С.104.

Українська душа.-К.,1992.-С.14-17,39,57.

Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні.-К.,1992,- С.126.

Сковорода Григорій, дослідження, розвідки, матеріали.-К., 1992.- С.26.

Грушевський М. Вказана праця.-С.126-127.

Сковорода Григорій. Сад пісень. Вибрані твори.-К.,1983.-С.19.

Лосев А.Ф. Русская философия.// Страсть к диалектике.-М.,1990.- С.84.

Сковорода Григорій. Сад пісень. Вибрані твори.-К.,1983.-С.25.

Українська душа.-К.,1992.-С.15.

Сковорода Григорій. Сад пісень..,-С. 147.

Там само.-С.79.

Сковорода Григорій, дослідження, розвідки, матеріали.-К., 1992,- С .153-154.

Там само.-С.155-156.

Див.: Куліш Пантелеймон. Твори в двох томах.-Т.1.-К.,1989;

Тичина Павло. Із щоденникових записів.-К.,1981.- С.50,60,73,74,96 та ін.; Клен Юрій. Вибране.-К., 1991.-С.54-55; Олійник Борис. Істина.-К.,1976.-С.95-101; Драч І., Кримський С., Попович М. Григорій Сковорода.-К., 1984.

Див.: Степовик Дмитро. Скарби України.-К.,1990.-С.173-178.

Клен Ю. Вибране.-К.,1991.-С.54.

Олійник Б. Істина. Вибрані поезії. Поеми.-К.,1976.-С.95-99.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825