ТЕРИТОРІЯ ДУНАЙСЬКОГО (НОВОРОСІЙСЬКОГО) КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ

Автор(и)

  • О. А. Бачинська

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.1997.4.65575

Анотація

ТЕРИТОРІЯ ДУНАЙСЬКОГО (НОВОРОСІЙСЬКОГО) КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ

Біографія автора

О. А. Бачинська

O.A.Bachynska

Посилання

Защук А. Бессарабская область.//Материалы для географии и статистики. — СПб., 1862. — Ч. 1. — С. 529.

История Молдавии: Документы и материалы. — Т. 3: Положение крестьян и крестьянское движение в Бессарабии. — Ч. 2. — Кишинев, 1969. — С. 152— 153.

Філія Державного архіву Одеської області в Ізмаїлі (далі — ФДАОО в Ізмаїлі). — Ф. 755. — Oп. І. — Сир. 8. — Арк. 2—4, 35—35 зв.

Російський державний військоВо-історичний архів (далі — РДВІА). — Ф. 4л. — Оп. 138. — Спр. 87. — Арк. 25, 52.

Національний архів Республіки Молдова (далі — НА РМ). —

Ф. 2. — Oп. І. — Спр. 4331. — Арк. 1—6 зв.

Полное собрание законов Российской империи. Собрание II. — 1836. — СПб., 1837. — Т. IX. — № 9459.

ФДАОО в Ізмаїлі. — Ф. 755. — Oп. 1. — Спр. 20. — Арк. 1.

Положение крестьян и крестьянское движение:.. — С. 177—178.

РДВІА. — Ф. 4л. — Оп. 138. — Спр. 87. — Арк. 10—15, 51 —

зв., 60, 63.

ФДАОО в Ізмаїлі. — Ф. 755. — Oп. 1. — Спр. 39. — Арк. 83—85.

Анцупов И. А. Аграрные отношения на юге Бессарабии. 1812—1870. — Кишинев, 1978. — С. 45.

Положение крестьян и крестьянское движение... — С. 303.

ФДАОО в Ізмаїлі. — Ф. 755. — On. 1. — Спр. 157. — Арк. 29—30.

Державний архів Одеської області (далі — ДАОО). — Ф.3 - Оп. 1. — Спр. 55. — Арк. 32.

ФДАОО в Ізмаїлі. — Ф. 755. — Оп. 1. — Спр. 145. — Арк. 17.

Там само. - Спр. 157. — Арк. 37—39.

РДВІА. — Ф. 481. — Спр. 469. — Арк. 169 зв.

Центральний державний архів України в м. Києві. — Ф. 245. — Оп. 2 — Спр. 62. — Арк. 44, 112.

ДАОО. — Ф. 3. — Оп. 1. — Спр. 55. — Арк. 26-26 зв.

Защук А. Военное обозрение Бессарабской области.//Материалы для военной географии и военной статистики. — СПб., 1863. — С. 158— 159.

ФДАОО в Ізмаїлі. - Ф. 755. - Оп. I. ... Спр. 169. — Арк. 71-72.

Там само. — Спр. 176. — Арк. 1—5.

Положение крестьян и крестьянское движение... — С. 595—596.

РДВІА. — Ф. 4л. — Оп. 36, 1 ст. 4 від. — Спр. 13 за 1869 р. — Арк. 28 зв., 29.

ДАОО. — Ф. 5. — Oп. 1. — Спр. 1543. — Арк. 24-26зв.

ФДАОО в Ізмаїлі. — Ф. 755. — Oп. 1. — Спр. 39. — Арк. 85.

РДВІА. — Ф. 4л. — Оп. 139. — Спр. 87. — Ч. 3. — Арк. 10 зв.

НА РМ. — Ф. 2. — Oп. 1. — Спр. 2244. — Арк. 85—85 зв.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-04

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ