ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ХАРАКТЕРУ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ТОРГІВЛІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст. В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

Автор(и)

  • Т. Г. Гончарук

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.1997.4.65572

Анотація

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ХАРАКТЕРУ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ТОРГІВЛІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст. В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

Біографія автора

Т. Г. Гончарук

T.H.Honcharuk

Посилання

Воблий К. Г. Производственные силы Украины.//Наукові записки Київського інституту народного господарства. — 1924. — № 4—5. — С. 130.

Бованенко Д. До методології вивчення українського господарства.// Прапор марксизму. — 1929. — № 6. — С. 101.

Бачинський Ю. Україна — Irredenta. — Берлін, 1924. — С. 84, 92, 93, 146, 153, 163.

Ляхов А. Основные черты социальных и экономических отношений в России в эпоху императора Александра I. — М., 1912. — С. 39, 40.

Оглоблин А. П. Очерки истории украинской фабрики. Предкапиталистическая фабрика. — К., 1925. — С. 4.

Слабченко М., Оглоблин А. П. Очерки истории украинской фабрики. Предкапиталистическая фабрика. — Г. И. У., 1925.//3алиски історико-філологічного відділу ВУАН. — 1926. — Кн. VII—VIII (1926). — С. 558.

Слабченко М. Организация хозяйства Украины от Хмельниччини до мировой войны. — Одесса, 1923. — С. 3, 7.

Бованенко Д. Вказ. праця. — С. 102.

Річицький А. До проблеми ліквідації колоніальиості та націоналізму.//Більшовик України.. — 1928. — № 2. — С. 87.

Волобуєв М. До проблеми української економі.ки.//Більшовик України. — 1928. — № 2. - С. 57, 62.

Стасюк М. Економічні відносини України до Великоросії і Польщі//3ап.иски наукового товариства в Києві. — 1911. — Кн- 9 — С 116, 120.

Бованенко Д. До методології...//Прапор марксизму. — 1929. - № 2. — С. 102.

Річицький А. Вказ. праця. — С. 92.

Струве П. Крепостное хозяйство. — СПб., 1913. — С. 79.

Рожков Н. Русская история в сравнительно-историческом освещений. — Л.-М., 1920. — Т. 10. — С. 15.

Шпунт Р., Слабченко М. Матеріали до економічно-соціальної історії XIX ст. — Т. І і ІІ. //Більшовик України. — 1927. — № 2. — С. 100.

Гуржій І. Розвиток товарного виробництва і торгівлі на Україні (з кінця XVIII ст. до 1861 р.). — К., 1962. — С. 190.

Ястребов Ф. Нариси з історії України. — К., 1939. — С. 119.

Фадеев А. В. Развитие капитализма вширь в пореформенной России.// Доклады и сообщения института истории АН СССР. — 1956. — Вып. 10. — С. 6. 7.

Обсуждение доклада А. В. Фадеева.//Доклады и сообщения института истории АН СССР. — 1956. - Вып. 10. — С. 18—24.

Скрипник М. 3 приводу економічної платформи націоналізму.// Більшовик України. — 1928. — № 6. — С. 47, 48.

Оглоблін О. Проблема історії України XIX—XX століття (до 1917 року).//Український історик. — 1971. — № 1—2. — С. 7.

Винар Б. Академік Михайло Слабченко. (Матеріали до біографії та бібліографії). // Український історик. — 1982—1983. — № 3—4. — С. 33.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-04

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ