НОВЕ ПРО НАПРЯМИ І ТИПОЛОГІЮ СЕЛЯНСЬКИХ ПОВСТАНЬ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (1919— 1920 pp.)

Автор(и)

  • Ю. В. Котляр

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.1997.4.65465

Анотація

НОВЕ ПРО НАПРЯМИ І ТИПОЛОГІЮ СЕЛЯНСЬКИХ ПОВСТАНЬ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (1919— 1920 pp.)

Біографія автора

Ю. В. Котляр

J.V.Kotlyar

Посилання

Борьба. 1920. 10 марта.

Державний архів Одеської області (далі — ДАОО). — Ф. 2. — Оп. 1. — Спр. 155. — Арк. 9.

Кін Д. Повстанський рух проти денікінщини на Україні.//Літопис революції. — 1926. - № 3—4. — С. 70.

Верстюк В. Ф. Внутренний фронт: стратегия и тактика борьбы.// Украина в 1917 -1921 гг. — К., 1991. — С. 11.

Великий жовтень і громадянська війна на Україні. К., 1987. — С. 47.

Супруненко Н. И. Очерки истории гражданской войны н иностранной военной интервенции на Украине. — М., 1966. — С. 214, 219.

Котляр М., Кульчицький С. Шляхами віків: Довідник з історії України. — К., 1993. — С. 172.

Кин Д. Крестьянство и гражданская война. //На аграрном фронте. — 1925. — № 11 — 12. — С. 124.

Верстюк В. Ф. Вказ. праця. — С. 102.

Деникинское подполье в Николаеве (Введение).//Летопись революции. — 1926. — № 3—4. — С. 9.

Одеський комуніст. — 1919. — 19 серпня.

Коган С., Межберг Н. Повстання куркулів у німецьких колоніях на Одещині (№ 919) .//Літопис революції. — 1929. — № 2. — С. 138—157.

Ряппо Я. Революционная борьба в Николаеве.//Летопись революции. — 1924. — № 4. — С. 29—30.

Боротьба за владу Рад на Миколаївщині. — Миколаїв, 1959. — С. 131.

Обласна комсомольська організація. Хроніка подій.//Ленінське плем’я. — 1978. 23 лютого.

Борьба за Советскую власть в Крыму. Т. 2. — Симферополь, 1961. — С. 224—226.

Державний архів Херсонської області (далі ДАХО). ... Ф. р. 614. — Oп. 1. — Спр. 278. — Арк. 35.

ДАОО. - Ф. п. 2. — On. 1. — Спр. 224. — Арк. 76.

Державний архів Миколаївської області (далі — ДАМО). - ф. р. 940 . — On. 2. — Спр. 293. — Арк. 1—7.

Ряппо Я. Вказ. праця. — С. 40—41.

ДАХО. — Ф. р. 3264. - Оп. 1. — Спр. 32. — Арк. 9—10.

Лобода В. В. Топонімія Дніпро-Бузького межиріччя. — К., 1979. — С. 45.

Раппепорт Г. Висунська народна республіка.//Всесвіт. — 1927. — № 45. — С. 12—13.

ДАХО. — Ф. р. 1650. — On. 1. — Спр. 15. — Арк. 127, 389.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі ЦДАГ.0 України). — Ф. 5. — Он. 5—1. Спр. 240, 265.

Центральний державний архів вищих органів державної влади і управління України. — Ф. 2. — Oп. 1. — Спр. 179, 382.

ДАМО. — Ф. р. 940. — Оп. 2. — Cпp. 4.

ДАОО. — Ф. 2. — Oп. 1. — Спр. 155, 161, 1198, 1218, 1271; Ф 3. — Оп. 3. - Спр. 7; — Ф. 3. — Оп. 1. — Спр. 14, 18; ДАХО. — Ф. 1565. — Оп. 1. — Спр. 35; Ф. 1570. — Оп. 1. - Спр. 127, 211; Ф. 1925. — Оп. 1. — Спр. 214, 267, 343, 471; Ф. 3264. — Оп. 2. — Спр. 3.

Історія міст і сіл Української РСР. Миколаївська область. — К., 1971.

Історія міст і сіл Української РСР. Одеська область. — К., 1969.

Історія міст і сіл Української РСР. Херсонська область. — К., 1972.

ЦДАГО України. Ф. 1. — Оп. 3 - Спр. 26, 62; ДАМО. — Ф. 152. — Oп. 1. — Спр. 11; Ф. 940 — Оп. 2 — Спр. 1, 4, 62, 210, 216, 255, 266. 293.

ДАОО. - Ф. 2. — Оп. 1. — Спр. 161, 224, 363, 364, 571, 613, 1198; Ф. 3. — Оп. 1. - Спр. 6; Ф. 12233. - Спр. 1, 3.

ДАХО. Ф. 614. Оп. 1. Спр. 278; Ф. 885. Спр. 5; Ф. 949. — Оп. 1. — Спр. 32; Ф. 1570. — Оп. 1. - Спр. 16, 68, 78, 95, 126; Ф. 1650. — Оп. 1. Спр, 15; Ф. 1925. — Оп. 1. — Спр. 101, 146, 262, 471, 540, 553, 635, 665.

Історія міст і сіл Української РСР. Кримська область. — К., 1974.

Історія міст і сіл Української РСР. Миколаївська область.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-01

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ