РИТУАЛЬНЕ ОСВОЄННЯ НОВОГО ЖИТЛА В ТРАДИЦІЙНІЙ КУЛЬТУРІ БОЛГАР БЕСАРАБІЇ (перша половина XX ст.)

Автор(и)

  • О. А. Прігарін

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.1997.4.65115

Анотація

РИТУАЛЬНЕ ОСВОЄННЯ НОВОГО ЖИТЛА В ТРАДИЦІЙНІЙ КУЛЬТУРІ БОЛГАР БЕСАРАБІЇ (перша половина XX ст.)

Біографія автора

О. А. Прігарін

O.A.Prigaryn

Посилання

Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. — Л.,1983. — С. 104.

Демиденко Л. А. Культура и быт болгарского населения в УССР. — К., 1970.

Державин Н. С. Болгарские колонии в Россни // СбНУ. — 1914, кн. XXIX.

Генчев С. Обичаи и обреди, свързани съе с троеж // Добруджа: етнографски, фолклорни и езикови проучйания. — София, 1974. — С. 355—357.

Генчев С. Обичаи и Обреди, свързани със строеж//Капанци: бит и култура на старото българско население в североизточ-на България. — София, 1985. — С. 253—255.

Дражева Р. Обичаи и обреди свързани със строежа на къщата и влезането в новие дом//Пловдивски край: етнографски и езикови проучвання. — София, 1986. — С. 289—290.

Дражева Р. Трудов и н професнонални празници и обичаи//Родопи: традиционна народна духовна и социалнормативна култура. — София, 1994. — С. 209-229.

Колев Н. Праздиично-обредната система на населението от село Главан, Старозагорско//Българите в Северного Причерноморие. — 1995. — Т. IV. — С. 349—362.

Моллов С. Традиционней бит, обичаи и вярвання в Габровско. - София, 1988.

Стрезева Н. Празднично-обредната система на населението от село Главан, Бесарабоко//Българите в Северното Причерноморие. — 1995. — Т. IV. — С. 363—375.

Генчев С. Обичаи и обреди... — 1974. — С. 290—291.

Генчев С. Обичаи и обреди... — 1985. — С. 255.

Дражева Р. Обичаи и обреди свързани със строежа на къщата и влезането в новие дом. — С. 226.

Колев Н. Празднично-обредната система на населението от село Главан, Старозагорско. — С. 360.

Арнаудов М. Вградена невеста//СбНУ. — 1914, кн. XXXIV. — С. 245—528.

Генчев С. Обичаи и обреди... — 1974. — С. 291.

Генчев С. Обичаи и обреди свързани със етроеж. — 1985. — С. 255.

Пригарин А. А. Разновидности строительной жертвы у болгар Бессарабии//Етнографічні дослідження населення України. — Одеса, 1996. — С. 59-62.

Токарев С. А. Ранние формы религии. — М., 1989. — С. 591.

Генчев С. Обичаи и обреди... — 1974. — С. 291.

Дражева Р. Трудови и професнонални празници и обичан//Родопн; традиционна народна духовна и социалнормативна култура. — София, 1994. — С. 227.

Генчев С. Обичаи и обреди... - 1985. — С. 255—256.

Попов Р. Кратък празничен народен календар. — София. 1993. — С. 247.

Демиденко Л. А. Культура и быт болгарского населения в УССР. — К., 1970. — С. 83.

Пригарин А. А. Разновидности строительной жертвы у болгар Бессарабии. — С. 59—62.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-29

Номер

Розділ

АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ