ПРОСОПОГРАФІЧНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ ІСТОРІОГРАФІЧНОГО ПРОЦЕСУ НА ТЕРИТОРІЇ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Автор(и)

  • О. Музичко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2020.31.220048

Ключові слова:

просопографія, Південна Україна, історики, аматорство, історіографія

Анотація

.Метою цієї статті є просопографічний аналіз спільноти південноукраїнських істориків другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Зроблено висновок, що до складу істориків, які працювали на території Південної України в останній період новочасної історії, входили різноманітні за соціальними характеристиками особи. Усіх їх єднав інтерес до історичного пізнання, хоч більшість з них до історії зверталися спорадично та в аматорський спосіб.

Посилання

Papadato, 1912 – Papadato L. L. Rets: na «Memuary kn. A. Radzyvyll» // Proceedings of the Odessa Bibliographic Society at the Imperial Novorossiysk University. T. 1 (1912). Vyp. 5. S. 174-185. [in Russian]. Protokoly zasedaniy za 1903 y 1904 hh. [Protocols of meetings for 1903 and 1904] // Zapysky Odesskoho obshchestva istorii y drevnostey. T. XXVI (1906). S. 1-110. [in Russian]. Protokoly zasedanyy za 1910 – 1911 hh. [Protocols of meetings for 1910 and 1911] // Zapysky Odesskoho obshchestva istorii y drevnostey [Notes of the Odessa Society of History and Antiquities.]. T. XXIX (1911). S. 1 – 124. [in Russian]. Pushkareva, 2012 – Pushkareva N. L. Zhenshchyny-istoryky v Rossyy 1800-1917 [Women historians in Russia 1800-1917] // Vestnyk Permskoho unyversyteta [Bulletin of Perm University]. Vyp. 1 (2012). S. 228–246. Rusova, 1888 – S. R. Rasskazy pro Kyev y eho proshloe [Stories about Kiev and its past]. Kherson, 1888. 61 s. [in Russian]. Salamakha, 1998 – Salamakha I. V. Hromads'ko-politychna ta naukova diyal'nist' V. O. Bidnova (kinets' XIX st. – 1935 r.) [Socio-political and scientific activities of V.O . Bidnova (end of the XIX century - 1935)]: Avtoref. dys… kand. ist. nauk: 07.00.01 / Zaporiz'kyy derzh. un-t. Zaporizhzhya, 1998. 16 s. [in Ukrainian]. 184 Sankt-Peterburhskiy fylial arkhyva Rossyyskoy Akademyy nauk [St. Petersburg branch of the archive of the Russian Academy of Sciences]. F. 726 (Hrevs Y.M.). Op. 2. D. 316. Pys'ma K.V. Florovskoy k Y.M. Hrevsu [Letters of K.V. Florovskaya to I.M. Gravs], 1909 – 1917 hh. [in Russian]. Skrylenko, 1908 – Skrylenko A. A. Ornament y eho pervychnye elementy [Ornament and its primary elements] // Letopys' Ekaterynoslavskoy uchenoy arkhyvnoy komyssii [Chronicle of the Ekaterinoslav Scientific Archival Commission]. Vyp. 4 (1908). S. 259-272. [in Russian]. Slabchenko, 1916 – Slabchenko M. E. Rets. na: Memuary kn. L. Sapehy. Ptr, 1916 [Memoirs of the book. L. Sapegi] // Ystorycheskyy Vestnyk [Historical Bulletin]. 8 1916. S. 512-515. [in Russian]. Smolenskyy, 1905 – Smolenskyy Y. L. Ystoryya kak nauka y kak predmet prepodavanyya: (Pereotsenka istorychnyh. znaniy). History as a science and as a subject of teaching: (Reassessment of historical knowledge). Odessa Vyp. 1 1905. [4], II, 176 s. [in Russian]. Sosnohorova, 1875 – Sosnohorova M. A. Mehalytycheskye pamyatnyky v Krymu [Megalithic monuments in the Crimea] // Russkyy vestnyk [Russian Herald]. T. 118 (1875), 7. S. 266-287. [in Russian]. Starkov, 1889 – Starkov A. P. K 500-letnemu yubyleyu russkoy artylleryy. [To the 500th anniversary of Russian artillery]. Odessa, 1889. 35 s. [in Russian]. Stratyevskaya-Hrosman, 1911 – Stratyevskaya-Hrosman S. Yz ystoryy slavyanofyl'stva [From the history of Slavophilism] // Trudy slushatel'nyts Odesskykh vysshykh zhenskykh kursov [Works of listeners of Odessa higher women's courses]. T. II. 1911. S. 133-155. [in Russian]. Stratyevskaya-Hrosman, 1916 – Stratyevskaya-Hrosman S. Novyi trud po ystoryy russkoy kul'tury [A new work on the history of Russian culture] // Yzvestyya Odesskoho Byblyohrafycheskoho obshchestva pry Ymperatorskom Novorossyyskom unyversytete [Herald of the Odessa Bibliographic Society at the Imperial Novorossiysk University]. T. 5 1916. S. 124-130. [in Russian]. Ukrayins'ki istoryky. Biobibliohrafichnyy dovidnyk [Ukrainian historians. Biobibliographic reference book]. Vyp. 3. Kyiv: Instytut istoriyi Ukrayiny, 2010. 344 s. [in Ukrainian]. Frolova, 2016 – Frolova E. V. Sluzhebnaya y obshchestvennaya deyatel'nost' sekretarya dukhovnoy konsystoryy Tavrycheskoy y Vladymyrskoy eparkhyy A. V. Hrozdova [Service and public activity of the secretary of the spiritual consistory of the Tauride and Vladimir dioceses A.V. Grozdova] // Obshchestvo: fylosofyya, ystoryya, kul'tura [Society: philosophy, history, culture]. 8 2016. S. 60 – 62. [in Russian]. Tsomakyon, 1892 – Tsomakyon A. Y. Dzh. Harybal'dy: Eho zhyzn' y rol' v obъedynenyy Ytalyy [Garibaldi: His life and role in the unification of Italy. St. Petersburg]. Sankt-Peterburh, 1892. 110 s. [in Russian]. Chykalenko, 2003 – Chykalenko Ye. Spohady (1861 – 1907): Dokumental'no-khudozhnye vydannya [Memoirs (1861 - 1907): Documentary and artistic edition] / Peredm.: V. Shevchuk. K., 2003. 416 s. [in Ukrainian]. Shevchenko, 2013 – Shevchenko S. Dolya arkhivu fortetsi sv. Yelysavety (druha polovyna ХVIII – ХIХ st.) [The fate of the archive of the fortress of St. Elizabeth (second half of the 18th - 19th centuries)] // Naukovi zapysky Kirovohrads'koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni V.K. Vynnychenka. Seriya: Istorychni nauky [Scientific notes of Kirovograd State Pedagogical University named after V. K. Vynnychenko. Series: Historical Sciences]. Vyp. 18 2013. S. 194-199. [in Ukrainian]. Yakimova, 2017 – Yakimova I. Konstruyuvannya zhinkamy-arkheolohamy novoyi profesiynoyi identychnosti (za materialamy arkhivnykh dzherel) [Construction of a new professional identity by women archaeologists (according to archival sources)] // Materialy i doslidzhennya z arkheolohiyi Prykarpattya i Volyni. Istoriya arkheolohiyi: arkhivna i muzeyna spadshchyna Tsentral'noyi ta Skhidnoyi Yevropy [Materials and research on the archeology of Prykarpattia and Volyn. History of archeology: archival and museum heritage of Central and Eastern Europe]. L'viv. Vyp. 21. 2017. S. 59-66. [in Ukrainian]. Yakovlev, 1886 – Yakovlev V. Hryhoriy Emmanuylovych Karaulov // Zapysky Odesskoho obshchestva istorii y drevnostey [Notes of the Odessa Society of History and Antiquities]. T. XIV. 1886. S.795. [in Russian]. Yakovlev, 1886 – Yakovlev V. Protoyerey Serafym Antonovych Serafymov [Archpriest Seraphim Antonovich Serafimov] // Zapysky Odesskoho obshchestva istorii y drevnostey [Notes of the Odessa Society of History and Antiquities]. T. ХIV (1886). S. 804-806. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-21

Номер

Розділ

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ