ЦИФРОВІ ПРОЄКТИ ЯК СКЛАДОВА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ

Автор(и)

  • І. Бірюкова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2020.31.220037

Ключові слова:

Одеська національна наукова бібліотека, культурно-просвітницька робота бібліотек, цифрові проєкти, цифровізація бібліотечних послуг, інформаційно-бібліотечна діяльність, електронні ресурси, віртуальні бібліотечні сервіси

Анотація

.На сучасному етапі розвитку культурно-просвітницької діяльності бібліотек суттєво активізувалося впровадження інноваційних форм роботи із використанням інформаційно-комп’ютерних технологій. Основними напрямами діяльності Одеської національної наукової бібліотеки, що є одним із провідних культурних, освітніх, науково-інформаційних закладів України, є обслуговування користувачів, інформаційна діяльність, формування документних ресурсів та їх збереження, соціокультурна діяльність, наукова діяльність, співпраця з вітчизняними та зарубіжними бібліотеками, науковими інституціями й освітніми закладами, міжнародне бібліотечне співробітництво та інші. Кожен із цих напрямів тією чи іншою мірою реалізується через цифрові проєкти, які втілюються із застосуванням інформаційно-комп’ютерних технологій та відповідають всім основним функціями соціокультурної діяльності, до яких належать інформаційно-просвітницька, пізнавальна, культурно-виховна, комунікативно-організаційна, практично-дієва, розважальна, естетична, творча, релаксаційна тощо.

Посилання

Matviichuk, 2010. – Matviichuk O. Ye. Tendentsii rozvytku sotsiokulturnoi diialnosti bibliotek [Trends in the development of socio-cultural activities of libraries] // Ukrainska kultura: mynule, suchasne, shliakhy rozvytku. = Ukrainian culture: past, modern and ways of development : naukovi zapysky Rivnenskoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu : nauk. zb. 2010. T. 2, Vyp. 16. S. 134–139. [in Ukrainian]. Pro biblioteky i bibliotechnu spravu : Zakon Ukrainy vid 27.01.1995 № 32/95-VR [On libraries and library affairs: Law of Ukraine of 27.01.1995 № 32/95-VR] // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1995. № 7. St. 45. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80 (data zvernennia: 26.11.2020). [in Ukrainian]. Sydorenko, 2015. – Sydorenko T. V. Kulturno-prosvitnytska funktsiia biblioteky (z dosvidu bibliotek Pivdnia Ukrainy [Cultural and educational function of the library (from the experience of libraries in the South of Ukraine)] // Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia Stan ta perspektyvy rozvytku kulturolohichnoi nauky v Ukraini : materialy dopovidei. Mykolaiv, 2015. S. 272–274. [in Ukrainian].

Skarbnytsia kultury. Muzei istorii ONNB. [Treasury of culture. ONSL History Museum]. URL: http://odnb.odessa.ua/virtual-museum (дата звернення: (data zvernennia: 26.11.2020). [in Ukrainian].

Statut Odeskoi natsionalnoi naukovoi biblioteky [Charter of the Odessa National Scientific Library], zatverdzhenyi nakazom Ministerstva kultury ta informatsiinoi polityky Ukrainy № 1743 vid 14.05.2020. [in Ukrainian].

Stratehiia rozvytku bibliotechnoi spravy na period do 2025 roku «Iakisni zminy bibliotek dlia zabezpechennia staloho rozvytku Ukrainy» [Strategy for the development of librarianship for the period up to 2025 "Qualitative changes in libraries to ensure sustainable development of Ukraine"] // Rozporiadzhennia Kabinetu ministriv Ukrainy vid 23 bereznia 2016 r. № 219-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/219-2016-r#Text (data zvernennia: 26.11.2020). [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-21

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ