Про журнал

В збірнику «Записки історичного факультету», заснованому Одеським національним університетом імені І. І. Мечникова у 1995 році, представлені результати наукових досліджень в галузі історичних наук від давньої історії до сучасності, а також праці, що присвячені висвітленню питань теорії та методології історичних наук. У виданні публікуються результати наукових досліджень, що проводяться в Молдові, Румунії, Польщі, Німеччині та Австрії. Поряд з аналітичними статтями публікуються архівні матеріали, археологічні та етнографічні дослідження. 

ISSN 2312-6825 (друкована версія)
DOI 10.18524/2312-6825

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (чинне до 31.03.2024 р.):
КВ № 16164-4636 Р від 09.11.2009 р.

Періодичність виходу: 1 раз на рік
Мова розповсюдження: українська
Засновник та Видавець: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: В. Г. Кушнір, д-р іст. наук, проф.
Адреса редакції: вул. Єлісаветинська, 12, м. Одеса, 65082, Україна
Електронна адреса: pani_natalka@ukr.net

Журнал реферується та індексується в наступних базах даних: Архів-репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова; «Наукова періодика України» та Україніка наукова НБ України імені В. І. Вернадського; Index Copernicus International Journals Master List; Google Академія; WorldCat; Base-searchCEEOL.