Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 21 (2010) ОДЕСЬКИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ІНСТИТУТ У ПЕРШІ РОКИ ІСНУВАННЯ: ВІД ІДЕЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Л. М. Чорна
 
№ 22 (2011) ОДЕСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ВУЗОЛ В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ РУМУНСЬКОЇ ОКУПАЦIЇ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. Б. Дьомiн, О. А. Черкасов
 
№ 23 (2012) ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ ТА ІВАН ЛИПА: ДО ПИТАННЯ ПРО ЗВ`ЯЗКИ УКРАЇНСЬКИХ ДІЯЧІВ НА ПОЧАТКУ ХХ ст. Анотація   PDF
І. І. Стамбол
 
№ 26 (2015) ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДО І ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ОДЕСІ (ПО МАТЕРІАЛАМ ГАЗЕТИ «ЮЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ») Анотація   PDF
С. В. Ковальчук
 
№ 5 (1997) ОСНОВНІ АКЦЕНТИ В ОСВІТНІЙ ПОЛІТИЦІ ДОБИ ДИРЕКТОРІЇ (на архівних матеріалах) Анотація   PDF
Н. В. Агафонова
 
№ 23 (2012) ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ МУЗЕЙНОЇ МЕРЕЖІ КРИМСЬКОЇ АРСР (1920-1924 рр.) Анотація   PDF
У. К. Асанова
 
№ 5 (1997) ОСНОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ КАЛЕНДАРНОГО ОБРЯДОВОГО КОМПЛЕКСА БОЛГАР И ГАГАУЗОВ УКРАИНЫ Анотація   PDF
В. Я. Дыханов
 
№ 20 (2009) ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В 1934-1941 РОКАХ Анотація   PDF
Д. П. Урсу, Е. П. Петровський
 
№ 22 (2011) ОСОБЛИВОСТІ ОПИСУ ПОВСТАНЬ ВАРДИ СКЛІ PATA ВАРДИ ФОКИ У ВІЗАНТІЙСЬКИХ ДЖЕРЕЛАХ XI СТ. Анотація
І. С. Горнова
 
№ 3 (1996) ОСТРОВ ЗМЕИНЫЙ В АНТИЧНОЕ ВРЕМЯ И СРЕДНИЕ ВЕКА Анотація   PDF
С. Б. Охотников
 
№ 23 (2012) ОТАМАНИ БУЗЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА: ПРОСОПОГРАФІЧНИЙ ПОРТРЕТ Анотація   PDF
А. С. Ложешник
 
№ 5 (1997) П. Б. СТРУВЕ ТА УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ (1907—1914 pp.) Анотація   PDF
Ф. О. Самойлов
 
№ 21 (2010) ПАМ'ЯТІ АНАТОЛІЯ ГЕОРГІЙОВИЧА ЗАГИНАЙЛА (5.VIII 1935 - 08.VII. 1996 рр.) Анотація
Р. Д. Бондар
 
№ 5 (1997) ПАМЯТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ (к 80-летию Октябрьской революции: региональный аспект) Анотація   PDF
М. Е. Раковский
 
№ 24 (2013) ПАМ’ЯТІ ДОКТОРА ІСТОРИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬОВИЧА ГОНТАРЯ (1934-2012) Анотація   PDF
О. Б. Дьомін
 
№ 26 (2015) ПАМ’ЯТІ ФЕДОРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА САМОЙЛОВА Анотація   PDF
О. Б. Дьомін
 
№ 1 (1995) ПЕРВЫЙ ОБОБЩАЮЩИЙ ТРУД ПО ИСТОРИИ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА Анотація   PDF
З. В. Першина, В. Г. Сарбей
 
№ 5 (1997) ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ З’ЇЗД Анотація   PDF
О. І. Домбровський
 
№ 5 (1997) ПЕТРО МОГИЛА: МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО ДІЯЧА Анотація   PDF
І. Ф. Курас
 
№ 22 (2011) ПИТАННЯ РЕПАТРІАЦІЇ РУМУНІВ У ТРАНСНІСТРІЮ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ Анотація   PDF
І. В. Моторна
 
№ 20 (2009) ПЛАНІГРАФІЯ, МІКРОСТРАТІГРАФІЯ ТА ЛІТОЛОГІЯ КУЛЬТУРНОГО ШАРУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЯНКИ НА ПІЗНЬОПАЛЕОЛІТИЧНОМУ ПОСЕЛЕННІ АНЕТІВКА 2 Анотація   PDF
А. В. Главенчук
 
№ 25 (2014) ПОБУТ ГАЛИЦЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТРАДИЦІЇ І МОДЕРНУ [Рец.: Дрогобицька О. Традиція і модерн: Побут української сільської інтелігенції Галичини (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) / О. Дрогобицька. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014.- 540 с.] Анотація   PDF
Н. О. Петрова
 
№ 20 (2009) ПОЛІТИКА НОВОРОСІЙСЬКОГО ТА БЕССАРАБСЬКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА П. С. КОЦЕБУ ЩОДО КОЗАЦЬКИХ ВІЙСЬК ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
А. В. Хромов
 
№ 26 (2015) ПОЛІТИКА РУМУНСЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО МОЛОДОВАН ТА УКРАЇНЦІВ В ТРАНСНІСТРІЇ (1941 – 1944 РР.): ПРОЦЕСИ РУМУНІЗАЦІЇ ТА АСИМІЛЯЦІЇ Анотація   PDF
І. В. Моторна
 
№ 4 (1997) ПОЛІТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ВЧЕНИХ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ 20—30-Х РОКІВ XX СТ. Анотація   PDF
Д. С. Шелест, О. В. Мошак
 
176 - 200 з 315 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>